Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz strum bylo nalezeno překladů: 45 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 43).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: strum
{strAm}
- brnkání
v: strum
{strAm}
- brnkat
v: be instrumental towards
be i. to (k), ... in (při)
- sloužit (k čemu)
[eko.] bias, instrument
- zkreslení, nástroj
[eko.] bias, instrument context
- zkreslení, nástrojový kontext
claustrum
- klaustrum
n: colostrum
- mlezivo
n: colostrum
- kolostrum
debt instrument
- dlužní nástroj
[eko.] environmental policy instruments
- nástroje environmentální péče
fiscal instrument
- nástroje fiskální politiky
fiscal instruments
- nástroje fiskální politiky
n: [slang.] frustrum
- komolý jehlan
v: instrument
{InstrHmHnt}
- instrumentovat
n: instrument
{InstrHmHnt}
- listina
n: instrument
{InstrHmHnt}
- instrument
n: instrument
{InstrHmHnt}
- přístroj
n: instrument
{InstrHmHnt}
- nástroj
adj: instrumental
{InstrHmentHl}
- nástrojový
adj: instrumental
{InstrHmentHl}
- instrumentální
adj: instrumental
použití: be i. in (při), ...to (k), ...towards (sloužit k čemu) {InstrHmentHl}
- nápomocný, užitečný
adj: instrumental
použ.: be i. in (při), ...to, ...towards (k čemu) {InstrHmentHl}
- nápomocen
n: instrumentalist
- instrumentalista
n: instrumentality
- působení
n: instrumentality
- prostřednictví
n: instrumentality
- prostředek
adv: instrumentally
- instrumentálně
n: instrumentation
{InstrHmentJLHn}
- orchestrace
n: instrumentation
{InstrHmentJLHn}
- instrumentace
[el.] instrumentation amplifier
- přístrojový zesilovač
n: pl. instruments
{InstrHmHnts}
- nástroje
n: pl. instruments
{InstrHmHnts}
- instrumenty
monetary instrument
- nástroje monetární politiky
nostrum
- všelék
nostrum
- zázračný lektvar
n: percussion instrument
- bicí nástroj
rostrum
{ra:strHm}
- řečniště
n: rostrum
{ra:strHm}
- kazatelna
n: rostrum
{ra:strHm}
- pódium
stringed instrument
- smyčcový nástroj
n: strumpet
- nevěstka
n: strumpet
- prostitutka
surface instruments for detecting oil deposits
- povrchové nástroje pro detekování ropných zásob
[eko.] value, instrumental
- hodnota instrumentální (ekologická)
n: wind instrument
- dechový nástroj

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit strum do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "strum" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž