Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz straight bylo nalezeno překladů: 51 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 44).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adv: straight
{strJt}
- přímo
adj: straight
{strJt}
- přímý
adj: straight
{strJt}
- rovný
n: straight
{strJt}
- rovinka
n: [hovor.] straight
{strJt}
- heterosexuál
adj: straight
{strJt}
- uspořádaný
n: straight
v kartách {strJt}
- postupka
go straight - jít rovně
go straight - jít přímo
go straight - jednat fér
[fráz.] let me get straight - pokud dobře rozumím
adv: straight ahead/on - rovně
n: straight flush
v kartách
- čistá postupka
n: [mat.] straight line
- přímka
[eko.] straight line depreciation
- pravidelné odpisování
adv: straightaway
- rovnou
adv: straightaway
- hned
v: straighten
{strJtHn}
- napřímit
v: straighten
{strJtHn}
- narovnat
v: straighten
{strJtHn}
- vyrovnat
v: straighten
{strJtHn}
- rovnat
v: straighten out
- napřímit
v: straighten up
- napřímit se
v: straighten up
- srovnat
v: straighten up
- vyrovnat
adj: straightened
{strJtHnd}
- narovnaný
adj: straightened
{strJtHnd}
- urovnaný
adj: straightened
{strJtHnd}
- vyrovnaný
n: straightener
- rovnačka
adj: straighter
{strJtR}
- rovnější
adj: straightest
- nejrovnější
adj: straightforward
{strJtfOrwRd}
- jasný
adj: straightforward
{strJtfOrwRd}
- zřejmý
adj: straightforward
{strJtfOrwRd}
- zřetelný
adj: straightforward
{strJtfOrwRd}
- upřímný
adj: straightforward
{strJtfOrwRd}
- poctivý
straightforward
{strJtfOrwRd}
- nepokrytě
adj: straightforward
{strJtfOrwRd}
- čestný
adj: straightforward
{strJtfOrwRd}
- přímočarý
straightforward
{strJtfOrwRd}
- otevřeně
adv: straightforwardly
{strJtfOrwRdli:}
- jasně
adv: straightforwardly
{strJtfOrwRdli:}
- poctivě
adv: straightforwardly
{strJtfOrwRdli:}
- přímočaře
n: straightforwardness
- upřímnost
n: straightforwardness
- zřetelnost
adv: straightly
- přímo
n: straightness
- přímost
straightway
- ihned
straightway
- okamžitě
straightway
- přímo
straightway
- rovnou

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit straight do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "straight" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž