Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz spin bylo nalezeno překladů: 81 (přesná shoda: 14, obsahující výraz: 67).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
spin
{spIn}
- spříst
spin
{spIn}
- upříst
spin
{spIn}
- točit se
spin
{spIn}
- příst
v: [neprav.] spin
{spIn}
- spin/spun/spun
spin
{spIn}
- točit
spin
{spIn}
- točení
spin
{spIn}
- roztočit
spin
{spIn}
- rotační
spin
{spIn}
- rotace
spin
{spIn}
- otáčet
spin
{spIn}
- otočka
spin
{spIn}
- otáčení
v: spin
{spIn}
- dopřádat
n: [jmén.] Crispin
příjmení {krIspIn}
- Crispin
n: crispiness
- chřupavost
gasping
{gEspIN}
- udýchaný
n: grasping
{grEspIN}
- uchopení
n: rasping
- rašplování
n: rasping
- skřehotání
spin (thread)
- příst
n: spin drier
- ždímačka
spin off
- oddělit se
spin off
- odvodit
spin off
- pocházet z
spin off
- vyjít z
v: spin out
- prodlužovat
v: spin out
- protahovat
spin thread
- příst
spin thread
- spříst
spin thread
- uříst
n: spin-drier
- ždímačka
spin-off
- vedlejší produkt
spina bifida
vzniká tehdy; když nedojde v časných stadiích vývoje míchy ke splynutí neurálních valů a uzavření nervové trubice
- rozštěp páteře
n: spinach
{spInHS}
- špenát
[med.] spinal
{spTnHl}
- míšní
[med.] spinal
{spTnHl}
- páteřní
[med.] spinal
{spTnHl}
- hřbetní
spinal column
- páteř
spinal cord
- mícha
n: spindle
{spIndHl}
- vřeteno
n: spindle
{spIndHl}
- čep
spindling
- dlouhý a hubený
adj: spindly
- vytáhlý
spindrift
- vodní tříšť
n: spindrift
- větrem unášená mořská voda
[bio.] spine
{spTn}
- bodlina
[bio.] spine
{spTn}
- jehlice
[bio.] spine
{spTn}
- trn
[bio.] spine
{spTn}
- osten
[med.] spine
{spTn}
- hřbet
[med.] spine
{spTn}
- páteř
adj: spine-chilling
- děsivý
adj: spine-tingling
- způsobující husí kůži
spineless
{spTnlHs}
- bez páteře
adj: spineless
{spTnlHs}
- bezobratlý
adj: spineless
{spTnlHs}
- bezpáteřný
adj: spineless
{spTnlHs}
- měkkýšovitý
adj: spineless
{spTnlHs}
- zbabělý
n: spinet
- spinet
n: spinet
- pianino
n: spinnaker
typ plachty
- spinakr
n: spinner
{spInR}
- nahazovač
n: spinner
{spInR}
- přadlena
n: spinneret
- snovací bradavka
n: pl. spinners
{spInRz}
- přadleny
n: pl. spinners
{spInRz}
- nahazovači
n: spinney
{spIni:}
- houští
n: spinney
{spIni:}
- lesík
n: spinning
{spInIN}
- otáčení
n: spinning
{spInIN}
- předení
spinning wheel
- kolovrat
spinning-wheel
- kolovrátek
n: [jmén.] Spinoza
příjmení {spInCzH}
- Spinoza
spins
{spInz}
- přede
n: spinster
{spInstR}
- stará panna
n: spinsterhood
- staropanenství
adj: spiny
{spTni:}
- bodlinatý
adj: spiny
{spTni:}
- ostnatý
n: tailspin
{tJlspIn}
- vývrtka
topspin
- falšovaný úder do míčku

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit spin do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "spin" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž