Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz sale bylo nalezeno překladů: 83 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 80).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
sale
{sJl}
- prodej
sale
{sJl}
- výprodej
sale
{sJl}
- zlevněný prodej
n: bill of sale - kupní smlouva
by wholesale - ve velkém
clearance sale - výprodej
[eko.] cost of sales - prodejní náklady
final sale - doprodej
n: [jmén.] Jerusalem
{ZRu:sHlHm}
- hl.m. - Izrael
[zem.] n: Jerusalem
{ZRu:sHlHm}
- Jeruzalém
Jerusalem artichoke
- druh artyčoku
n: os nasale
- kost nosní
n: point-of-sale
- místo prodeje
n: public sale
- veřejná dražba
n: public sale
- dražba
resale
{ri:sJl}
- opětovný prodej
n: resale
{ri:sJl}
- maloobchod
rummage sale
- bazarový prodej
rummage sale
- dobročinný prodej
rummage sale
- prodej zbytků
saleability
- schopnost prodeje
n: saleability
- prodejnost
adj: saleable
{sJlHbHl}
- prodejný
n: [jmén.] Salem
příjmení, okres v USA {sJlHm}
- Salem
n: [jmén.] Salem
{sJlHm}
- hl.m. - Oregon v USA
n: salep
- salep (turecký nápoj)
saleratus
- jedlá soda
n: [jmén.] Salerno
příjmení, město - Itálie {sHlernC}
- Salerno
sales
{sJlz}
- obrat
sales
{sJlz}
- prodejní
sales
{sJlz}
- odbyt
sales
{sJlz}
- tržba
sales
{sJlz}
- prodeje
sales
{sJlz}
- obchodní
sales
{sJlz}
- prodej
sales
{sJlz}
- obrat z prodeje
sales
{sJlz}
- tržby
sales
{sJlz}
- objem prodeje
[female] sales assistant
- prodavačka
[male] sales assistant
- prodavač
sales office
- oddělení prodeje
sales promotion
- podpora prodeje
n: sales representative
- obchodní zástupce
[eko.] sales revenue
- prodejní příjem (výnos)
sales slip
- paragon
n: sales talk
- obchodní jednání
[eko.] sales target
- prodejní cíl
sales tax
- daň z prodeje
[eko.] sales tax
- prodejní daň
sales terms
- prodejní podmínky
[eko.] sales value
- prodejní hodnota
n: salesclerk
- prodavač
salesgirl
- obchodnice
n: salesgirl
- prodavačka
n: saleslady
- prodavačka
n: salesman
{sJlzmHn}
- obchodník
n: salesman
{sJlzmHn}
- obchodnice
n: salesman
{sJlzmHn}
- prodavač
adj: salesman
{sJlzmHn}
- obchodní cestující
salesman
{sJlzmHn}
- obchodní zástupce
salesmanship
{sJlzmHnLIp}
- umění prodávat
n: salesmanship
{sJlzmHnLIp}
- propagace
n: salesmen
{sJlzmIn}
- prodavač
salesmen
{sJlzmIn}
- prodavači
salespeople
{sJlzpi:pHl}
- prodavači
n: salesperson
{sJlzpRsHn}
- prodejce
n: salesroom
- prodejna
n: salesroom
- prodejní místnost
saleswoman
{sJlzwUmHn}
- obchodní zástupkyně
n: saleswoman
{sJlzwUmHn}
- prodavačka
[eko.] terms of sale
- prodejní podmínky
total of sales
- úhrn tržeb
adj: traveling salesman
- obchodní cestující
adj: unsaleable
{HnsJlHbHl}
- neprodejný
unsaleable commodities
- neprodejné zboží
n: wholesale
{hClsJl}
- velkoobchod
n: wholesale
{hClsJl}
- obchod ve velkém
wholesale
{hClsJl}
- velkoobchodní
wholesale banking
- velkobankovnictví (pro velké klienty)
n: wholesaler
{hClsJlR}
- velkoobchodník
n: pl. wholesalers
{hClsJlRz}
- velkoobchodníci
n: [jmén.] Winston-Salem
- město - Spojené státy americké
yard sale
- garážový prodej

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit sale do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "sale" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž