Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz rut bylo nalezeno překladů: 110 (přesná shoda: 10, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
rut
{rAt}
- říje
rut
{rAt}
- říjet
n: rut
{rAt}
- brázda
n: rut
{rAt}
- rutina
n: rut
{rAt}
- zaběhlá praxe
rut
{rAt}
- honit se
v: rut
{rAt}
- hárat
rut
{rAt}
- hárat se
rut
{rAt}
- vyjetá kolej
rut
{rAt}
- vyjezdit koleje
a grain of truth - zrnko pravdy
n: [jmén.] Beirut
{bJru:t}
- hl.m. - Libanon
brut
{bru:t}
- suché víno
brutal
{bru:tHl}
- surový
brutal
{bru:tHl}
- brutální
n: brutalisation
- týrání
v: brutalise
- týrat
v: brutalised
- týral
brutalities
{bru:tElHti:z}
- surovosti
brutality
{bru:tElHti:}
- surovost
brutality
{bru:tElHti:}
- brutálnost
n: brutalization
- týrání
v: brutalize
- týrat
v: brutalized
{bru:tHlTzd}
- týral
adv: brutally
{bru:tHli:}
- brutálně
n: brute
{bru:t}
- hovado
adj: brute
{bru:t}
- tupý
brute
{bru:t}
- surový
brute
{bru:t}
- hrubý
brute
{bru:t}
- bestie
adj: brutish
člověk {bru:tIL}
- tupý
adj: brutish
{bru:tIL}
- zvířecí
adj: brutish
{bru:tIL}
- brutální
n: brutishness
- brutálnost
n: [jmén.] Brutus
příjmení {bru:tHs}
- Brutus
n: [jmén.] Carruthers
příjmení {kRADRz}
- Carruthers
n: crutch
{krAS}
- berla
crutch
{krAS}
- rozkrok
n: crutches
{krASIz}
- berle
n: pl. crutches
{krASIz}
- opory
n: pl. crutches
{krASIz}
- berly
demonstrate the truth of
- dávat za pravdu
n: gospel truth
- svatá pravda
n: gospel truth
- ryzí pravda
adj: gospel truth
- pravda pravdoucí
n: half-truth
- polopravda
n: inscrutability
- nevyzpytatelnost
adj: inscrutable
{Inskru:tHbHl}
- tajemný
adj: inscrutable
{Inskru:tHbHl}
- neproniknutelný
adv: inscrutably
- nevyzpytatelně
[eko.] objective truth rules
- objektivní pravidla pravdy
n: rutabaga
- tuřín
n: [jmén.] Rutgers
příjmení {rAtgRz}
- Rutgers
n: [jmén.] Ruth
příjmení, ženské křestní jméno {ru:Q}
- Ruth
n: ruth
{ru:Q}
- soucit
[zem.] n: Ruthenia
- Rus
n: ruthenium
- ruthenium
n: [jmén.] Rutherford
příjmení, okres v USA {rAQRfRd}
- Rutherford
ruthless
{ru:QlHs}
- bezohledný
ruthless
{ru:QlHs}
- tvrdý
adj: ruthless
{ru:QlHs}
- nemilosrdný
adj: ruthless
{ru:QlHs}
- nelítostný
ruthless
{ru:QlHs}
- krutý
ruthless
{ru:QlHs}
- bezcitný
adv: ruthlessly
{ru:QlHsli:}
- bezcitně
adv: ruthlessly
{ru:QlHsli:}
- bezohledně
adv: ruthlessly
{ru:QlHsli:}
- nemilosrdně
ruthlessness
{ru:QlHsnHs}
- bezohlednost
rutile
{ru:ti:l}
- rutil
n: [jmén.] Rutland
příjmení, okres v USA {rAtlHnd}
- Rutland
n: [jmén.] Rutledge
příjmení {rAtlIZ}
- Rutledge
adj: rutted
{rAtId}
- rozježděný
rutting
- říje
scrutineer
- sčitatel hlasů
n: scrutineer
- skrutátor
scrutineers
- volební komise
scrutinies
- podrobné prohlídky
scrutinise
- důkladně prohlédnout
v: scrutinise
- prozkoumat
adj: scrutinised
- prozkoumaný
adj: scrutinised
- zkoumaný
scrutinize
dukladne {skru:tHnTz}
- zkoumat
adj: scrutinized
{skru:tHnTzd}
- prohlédnutý
n: scrutiny
{skru:tHni:}
- kontrola
n: scrutiny
{skru:tHni:}
- pečlivá prohlídka
n: scrutiny
{skru:tHni:}
- prohlídka
n: scrutiny
{skru:tHni:}
- prozkoumání
n: scrutiny
{skru:tHni:}
- přezkoumání
n: scrutiny
{skru:tHni:}
- zkoumání
speak untruthfully
- lhát
speak untruthfully
- zalhat
v: strut
{strAt}
- naparovat se
n: strut
{strAt}
- podpěra
n: strut
{strAt}
- příčka
v: strut
{strAt}
- vykračovat si
adj: struthious
- pštrosovitý
n: pl. struts
{strAts}
- podpěry
v: struts
{strAts}
- vykračuje
n: strutting
{strAtIN}
- rozepření
adj: strutting
{strAtIN}
- rozpěrný
tell untruths
- lhát lže
tells untruths
- lže
truth
{tru:Q}
- pravda
adj: truthful
{tru:QfHl}
- pravdomluvný
truthful
{tru:QfHl}
- pravdivý
adv: truthfully
{tru:QfHli:}
- pravdivě
n: truthfulness
{tru:QfHlnHs}
- pravdivost
n: pl. truths
{tru:Qs}
- pravdy
n: untruth
- nepravda
adj: untruthful
- lživý

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit rut do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "rut" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž