Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz reside bylo nalezeno překladů: 64 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 62).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: reside
{rIzTd}
- bydlet
v: reside
{rIzTd}
- sídlit
fireside
{fTRsTd}
- blízko krbu
[eko.] Global 2000 Report to the President
- Global 2000 Report to the President
hall of residence
- kolej
n: non-resident
- nerezident
non-resident
- ten, kdo neobývá
[it.] non-resident
(program)
- nerezidentní
n: nonresident
{na:nrezHdHnt}
- nerezident
nonresident
{na:nrezHdHnt}
- nebydlící zde
nonresident
{na:nrezHdHnt}
- nerezidentní
nonresidential
{na:nrezHdehnLHl}
- neobytný
place of residence
- bydliště
v: preside
{prIzTd}
- předsedat
presided
{prIzTdId}
- předsedal
n: presidency
{prezHdHnsi:}
- prezidentství
president
{prezHdehnt}
- prezidentka
president
{prezHdehnt}
- prezident
president
{prezHdehnt}
- president
president
{prezHdehnt}
- předseda
adj: presidential
{prezHdehnSHl}
- prezidentský
n: presidents
{prezHdehnts}
- prezidenti
n: presidentship
- prezidentství
residence
{rezHdHns}
- obydlí
n: residence
{rezHdHns}
- rezidence
residence
{rezHdHns}
- sídlo
n: residence
{rezHdHns}
- bydliště
residence
{rezHdHns}
- residence
residence
{rezHdHns}
- pobyt
[eko.] residence time
- doba zdržení (hydrosystém)
pl. residences
{rezIdHnsIz}
- rezidence
pl. residences
{rezIdHnsIz}
- bydliště
residency
{rezIdHnsi:}
- sídlo
n: residency
{rezIdHnsi:}
- rezidence
adj: resident
{rezHdHnt}
- bydlící
adj: resident
{rezHdHnt}
- usedlý
resident
{rezHdHnt}
- residentní
resident
{rezHdHnt}
- občan
n: resident
{rezHdHnt}
- obyvatel
n: resident
{rezHdHnt}
- rezident
adj: resident
{rezHdHnt}
- rezidentní
n: resident
{rezHdHnt}
- usedlík
adj: resident
{rezHdHnt}
- zdejší
adj: residential
{rezHdehnSHl}
- domácí
adj: residential
{rezHdehnSHl}
- obydlený
residential
{rezHdehnSHl}
- obytný
residential
{rezHdehnSHl}
- místní
residential
{rezHdehnSHl}
- bytový
adj: residential
{rezHdehnSHl}
- domovní
residential district
- obytná čtvrť
n: residents
{rezHdHnts}
- obyvatelé
n: pl. residents
{rezHdHnts}
- usedlíci
resides
{rIzTdz}
- bydlí
resides
{rIzTdz}
- sídlí
v: resides
{rIzTdz}
- pobývá
[eko.] solid residential waste
- tuhý komunální odpad
[eko.] theoretical residence time
- teoretická doba zdržení (hydrosystém)
n: vice presidency
- viceprezidentství
n: vice president
- viceprezident
n: vice-presidency
- vice-prezidentství
n: vice-president
- místopředseda
n: vice-president
- viceprezident
n: vice-presidential
- týkající se viceprezidenta
n: [zkr.] VP = vice president
- viceprezident

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit reside do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "reside" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž