Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz rank bylo nalezeno překladů: 95 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 87).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: rank
{rENk}
- pořadí
n: [mat.] [voj.] rank
{rENk}
- hodnost
n: rank
{rENk}
- šik
v: rank
{rENk}
- sešikovat
n: rank
{rENk}
- kategorie
n: rank
{rENk}
- postavení
v: rank
{rENk}
- uspořádat
n: rank
{rENk}
- řada
n: crank
{krENk}
- pošuk
v: crank
{krENk}
- roztáčet
n: crank
{krENk}
- cvok
crank issue
- téma způsobující problémy
n: crank it up
- přidej hlasitost
v: crank out
- chrlit
v: crank up
- nahodit
crankcase
- kliková skříň
n: crankiness
- mrzoutství
n: cranking
{krENkIN}
- zalomení
n: cranking
{krENkIN}
- ohnutí
crankshaft
{krENkLEft}
- kliková hřídel
adj: cranky
{krENki:}
- rozmrzelý
adj: cranky
{krENki:}
- potrhlý
adj: cranky
{krENki:}
- výstřední
v: [neprav.] drank
{drENk}
- drink/drank/drunk
drank
{drENk}
- vypil
drank
{drENk}
- pil
v: frank
{frENk}
- frankovat
frank
{frENk}
- poctivý
frank
{frENk}
- přímý
frank
{frENk}
- usnadnit průchod
frank
{frENk}
- otevřený
frank
{frENk}
- ničím se netající
[zkr.] frank
{frENk}
- párek
frank
{frENk}
- upřímný
n: [mužs. jméno] Frank
zkráceno z: Francis {frENk}
- Franta
n: [jmén.] Frankel
příjmení {frENkHl}
- Frankel
n: [jmén.] Frankenstein
příjmení {frENkHnstTn}
- Frankenstein
adj: frankest
- nejupřímnější
adj: frankest
- nejpoctivější
n: [jmén.] Frankfort
{frENkfRt}
- hl.m. - Kentucky v USA
n: [jmén.] Frankfurt
{frENkfRt}
- město - Německo
[zem.] n: Frankfurt on Main
- Frankfurt nad Mohanem
[zem.] n: Frankfurt on Oder
- Frankfurt nad Odrou
frankfurter
{frENkfRtR}
- hot dog
frankfurter
{frENkfRtR}
- frankfurtský párek
frankfurter
{frENkfRtR}
- párek
n: [jmén.] Frankie
příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno {frENki:}
- Frankie
frankincense
{frENkHnsens}
- kadidlo
franklin
{frENklIn}
- svobodný sedlák
n: [jmén.] Franklin
příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno {frENklIn}
- Franklin
frankly
{frENkli:}
- skutečně
frankly
{frENkli:}
- rovnou
frankly
{frENkli:}
- přímo
frankly
{frENkli:}
- abych řekl pravdu
frankly
{frENkli:}
- otevřeně
frankly
{frENkli:}
- upřímně
n: frankness
{frENknHs}
- upřímnost
n: high-ranking
- vysoká hodnost
n: prank
{prENk}
- šprým
n: prank
{prENk}
- žert
n: prank
{prENk}
- lumpárna
n: prank
{prENk}
- darebáctví
adj: prankish
- žertovný
adj: prankish
- šprýmovný
adj: prankish
- darebácký
n: pl. pranks
{prENks}
- žerty
n: prankster
{prENkstR}
- rošťák
n: prankster
{prENkstR}
- šprýmař
n: prankster
{prENkstR}
- šibal
n: prankster
{prENkstR}
- vtipálek
quite frankly
- zcela upřímně
n: rank and file
- mužstvo
n: rank and file
- řadové vojsko
n: rank and file
- řadoví členové organizace
n: rank arrangement
- řad
adj: ranked
{rENkt}
- seřazený
adj: ranked
{rENkt}
- odstupňovaný
adj: ranked
{rENkt}
- uspořádaný
adj: ranked
{rENkt}
- řazený
adj: ranked
{rENkt}
- zařazený
ranker
{rENkR}
- řadový vojín
adj: rankest
- nejbujnější
n: rankest
- nejhrubšího zrna
n: [jmén.] Rankin
příjmení, okres v USA {rENkIn}
- Rankin
n: ranking
{rENkIN}
- hodnocení
pl. rankings
{rENkINz}
- umístění
v: rankle
{rENkHl}
- trápit
n: rankness
- zapáchání
n: pl. ranks
{rENks}
- řady
n: ranks
{rENks}
- hodnosti
v: [neprav.] shrank
{LrENk}
- shrink/shrank/shrunk
adj: shrank
{LrENk}
- smrštěný
n: starting-crank
u starých automobilů
- startovací klika
taxi rank
- stanoviště taxi
taxi-rank
- stanoviště taxi

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit rank do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "rank" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž