Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz pure bylo nalezeno překladů: 33 (přesná shoda: 15, obsahující výraz: 18).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: pure
{pjUr}
- čistý
adj: pure
{pjUr}
- ryzí
pure
{pjUr}
- výhradně
adj: pure
{pjUr}
- prostý
adj: pure
{pjUr}
- čirý
adj: pure
{pjUr}
- čistokrevný
adj: pure
{pjUr}
- naprostý
adj: pure
{pjUr}
- nefalšovaný
adj: pure
{pjUr}
- neporušený
adj: pure
{pjUr}
- neposkvrněný
adj: pure
{pjUr}
- nesmíšený
adj: pure
{pjUr}
- nevinný
adj: pure
{pjUr}
- nezkažený
adj: pure
{pjUr}
- neznečištěný
adj: pure
{pjUr}
- průzračný
adj: impure
{ImpjUr}
- nečistý
potato puree
- bramborová kaše
potato puree
bramborová
- kaše
[eko.] pure economic rent
- čistá ekonomická renta
[eko.] pure microorganism culture
- čistá kultura mikroorganismu
[eko.] pure phytopathogen race
- jednoduchá rasa fytopatogena
n: pure tone
- čistý tón
adj: pureblooded
- čistokrevný
n: purebred
{pjUrbred}
- plnokrevník
n: puree
{pjUrJ}
- kaše
n: puree
{pjUrJ}
- pyré
n: puree
{pjUrJ}
- protlak
v: puree
{pjUrJ}
- rozmačkat na kaši
adv: purely
{pjUrli:}
- čistě
n: pureness
- čistota
adj: purer
{pjUrR}
- čistší
adj: purest
{pjUrHst}
- nejčistší
adj: purest
{pjUrHst}
- nejryzejší

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit pure do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "pure" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž