Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz primary bylo nalezeno překladů: 23 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 14).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: primary
{prTmeri:}
- primární
adj: primary
{prTmeri:}
- prvotní
adj: primary
{prTmeri:}
- prvořadý
adj: primary
{prTmeri:}
- první
[eko.] primary
{prTmeri:}
- základní, prvotní
adj: primary
{prTmeri:}
- elementární
adj: primary
{prTmeri:}
- základní
adj: primary
primary mode - hlavní program {prTmeri:}
- hlavní
adj: primary
{prTmeri:}
- nejdůležitější
[eko.] gross primary production - celková primární produkce (limnologie)
[eko.] net primary production - čistá primární produkce (limnologie)
[eko.] primary consumer - primární konzument
primary election - primární volby
[eko.] primary energy raw materials
zemní plyn, nafta, uhlí, jaderné palivo, voda, atp.
- primární suroviny pro výrobu energie
[eko.] primary environmental quality standard
- primární norma kvality prostředí
[eko.] primary industry
- odvětví prvovýroby
primary industry
- primární odvětví
[eko.] primary production
- primární produkce (hydrobiologie)
[eko.] primary productivity
- primární produktivita (limnologie)
primary school
- základní škola
[eko.] primary succession
- primární sukcese (botanika)
[eko.] primary treatment
- primární čištění (odpadní vody)
[eko.] primary waste recycling
- primární recyklace odpadu

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit primary do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "primary" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž