Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz prima bylo nalezeno překladů: 47 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 45).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: prima
{pri:mH}
- první
adj: prima
{pri:mH}
- základní
[eko.] gross primary production - celková primární produkce (limnologie)
n: imprimatur
{ImprIma:tR}
- požehnání
[eko.] net primary production
- čistá primární produkce (limnologie)
n: prima ballerina
- primabalerína
adj: prima facie
- jasný
adj: prima facie
- zřejmý
n: primacy
{prTmHsi:}
- převaha
adj: primaeval
- pradávný
adj: primaeval
- prastarý
adj: primaeval
- prehistorický
adj: primaeval
- prvotní
adj: primal
{prTmHl}
- prvotní
adj: primal
{prTmHl}
- původní
n: pl. [fyz.] primaries
{prTmeri:z}
- primární částice
n: pl. primaries
odb. {prTmeri:z}
- ruční letky (ptáci)
adv: primarily
{prTmerHli:}
- primárně
adv: primarily
{prTmerHli:}
- zejména
adv: primarily
{prTmerHli:}
- v první řadě
adv: primarily
{prTmerHli:}
- hlavně
adj: primary
{prTmeri:}
- primární
adj: primary
{prTmeri:}
- prvotní
adj: primary
{prTmeri:}
- prvořadý
adj: primary
{prTmeri:}
- první
[eko.] primary
{prTmeri:}
- základní, prvotní
adj: primary
{prTmeri:}
- elementární
adj: primary
{prTmeri:}
- základní
adj: primary
primary mode - hlavní program {prTmeri:}
- hlavní
adj: primary
{prTmeri:}
- nejdůležitější
[eko.] primary consumer
- primární konzument
primary election
- primární volby
[eko.] primary energy raw materials
zemní plyn, nafta, uhlí, jaderné palivo, voda, atp.
- primární suroviny pro výrobu energie
[eko.] primary environmental quality standard
- primární norma kvality prostředí
[eko.] primary industry
- odvětví prvovýroby
primary industry
- primární odvětví
[eko.] primary production
- primární produkce (hydrobiologie)
[eko.] primary productivity
- primární produktivita (limnologie)
primary school
- základní škola
[eko.] primary succession
- primární sukcese (botanika)
[eko.] primary treatment
- primární čištění (odpadní vody)
[eko.] primary waste recycling
- primární recyklace odpadu
n: primate
{prTmJt}
- primát
n: primates
{prTmJts}
- primáti
n: reprimand
{reprHmEnd}
- důtka
n: reprimand
{reprHmEnd}
- napomenutí
adj: reprimanded
{reprHmEndId}
- pokáraný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit prima do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "prima" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž