Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz post bylo nalezeno překladů: 110 (přesná shoda: 10, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
post
{pCst}
- pošta
n: post
{pCst}
- sloupek
post
{pCst}
- sloup
post
{pCst}
- pozice
post
{pCst}
- poslat
post
{pCst}
- odeslat
post
{pCst}
- stanoviště
post
{pCst}
- post
v: post
{pCst}
- publikovat
post
{pCst}
- zaúčtovat
a posteriori - ve smyslu
additional postage - doplatek poštovného
n: apostasy
od víry
- odpadlictví
n: apostasy
od víry
- odpadnutí
n: apostate
- renegát
apostatize
- odpadnout
n: apostle
{Hpa:sHl}
- apoštol
apostles
{Hpa:sHlz}
- apoštolové
n: apostleship
- apoštolství
n: apostolate
- apoštolství
n: apostolate
- apoštolát
adj: apostolic
- apoštolský
n: apostrophe
{Hpa:strHfi:}
- apostrof
n: pl. apostrophes
- apostrofy
v: apostrophize
- oslovit
v: apostrophize
- apostrofovat
apostrophize
- slavnostně oslovit
apostrophize
- opatřit apostrofem
bedpost
- sloupek postele
by registered post
- doporučeně
command post
- velitelské stanovišt
n: compost
{ka:mpCst}
- kompost
[eko.] composting
{ka:mpCstIN}
- kompostování
[eko.] composting plant
- humusárna
n: doorpost
- futro
ex post
- minulý, už hotový, dodatečný se zpětnou platností
v: expostulate
- domlouvat
v: expostulated
- domlouval
n: expostulation
- stížnost
fencepost
- plotový kůl
fingerpost
- silniční ukazatel
four-poster
- sloupková postel
gatepost
- sloupek u vrat
goal post
- branková tyč
goalpost
{gClpCst}
- branková tyč
n: [přen.] guidepost
{gTdpCst}
- charakteristický znak
n: [přen.] guidepost
{gTdpCst}
- vodítko
n: guidepost
{gTdpCst}
- ukazatel směru
n: guidepost
{gTdpCst}
- rozcestník
has the postman been?
- přišla už pošta?
hypostatize
čemu
- připisovat materiální existenci
impost
- pata oblouku
n: imposter
- podvodník
n: impostor
- šejdíř
n: impostor
- podvodník
impostors
{ImpOstRz}
- podvodníci
n: imposture
- podvod
[stav.] king post
neni to na tuty :)
- stojatá stolice
n: lamp-post
- stojan pouličního světla
n: lamppost
- stojan pouličního světla
lamppost
- sloup lampy
n: milepost
- milník
newel post
- sloupek zábradlí
n: observation post
- pozorovací místo
[eko.] optimum, ex post
- optimum, ex post
n: outpost
{VtpCst}
- základna
n: outpost
{VtpCst}
- pobočka
outpost
{VtpCst}
- stanoviště
n: parcel post
- balíková pošta
per post
- poštou
n: picture postcard
- pohlednice
n: picture-postcard
- pohlednice
n: post box
- poštovní schránka
n: post card
- pohlednice
n: post chaise
- dostavník
post meridiem
- odpoledne
n: post meridiem
- večer
n: post office
- pošta
n: post office box
- poštovní přihrádka
n: post woman
- pošťačka
n: post-card
- dopisnice
[eko.] post-come up herbicide application
- aplikace herbicidu po vzejití (rostliny)
[eko.] post-consumer recycled materials
Všechny materiály produkované spotřebiteli, podnikateli nebo institucemi, které sloužily danému účelu (spotřebě) a jsou skutečně odkloněny z toku komunálních odpadů za účelem recyklace.
- po-spotřebitelské recyklované materiály.
post-haste
- urychleně
n: post-mortem
- pitva
post-mortem
- posmrtně
adj: post-mortem
- posmrtný
adj: post-natal
- postnatální
post-office
- pošta
adj: post-operative
- pooperační
adj: post-operative
- postoperační
adv: post-operatively
- pooperačně
post-production
- úprava filmového materiálu
post-war
- poválečný
postage
{pCstHZ}
- poštovné
postage stamp
- známka
Postal
{pCstHl}
- poštovní
n: [jmén.] Postal
příjmení {pCstHl}
- Postal
n: postal card
- pohlednice
postbag
- brašna listonoše
n: postbox
- poštovní schránka
postcard
{pCstka:rd}
- pohled
postcard
{pCstka:rd}
- pohlednice
n: postcard
{pCstka:rd}
- dopisnice
n: pl. postcards
{pCstka:rdz}
- pohlednice
[eko.] postclimax
- postklimax
n: postcode
- PSČ
n: pl. postcodes
- PSČ
postcondition
- následná podmínka
v: postdate
{pCstdJt}
- postdatovat

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit post do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "post" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž