Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz plane bylo nalezeno překladů: 65 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 60).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: plane
{plJn}
- letadlo
n: [mat.] plane
{plJn}
- rovina
v: plane
{plJn}
- hoblovat
n: plane
{plJn}
- hoblík
n: plane
{plJn}
- plocha
n: aeroplane - aeroplán
aeroplane - letadlo
n: pl. aeroplanes - letouny
n: aeroplanes - letadla
n: airplane
{erplJn}
- letoun
airplane
{erplJn}
- letadlo
n: airplane ticket
- letenka
airplanes
{erplJnz}
- letadla
n: backplane
- propojovací rovina
n: biplane
{bTplJn}
- dvojplošník
n: [el.] coupling plane
- vazební deska
n: deplane
- vystoupit z letadla
v: enplane
- nastoupit
v: enplane
- naložit
n: floatplane
- hydroplán
n: gyroplane
- gyroplán
n: gyroplane
- vírník
gyroplane
- autogyra
n: hydroplane
- hydroplán
n: hyperplane
- nadrovina
n: inclined plane
- šikmá plocha
n: inclined plane
- nakloněná rovina
adj: [astr.] interplanetary
{IntRplEnHteri:}
- meziplanetární
n: jack plane
nástroje řemeslníka obrábějícího dřevo (truhlář, tesař,...)
- hoblík, uběrák, beránek
jet airplane
- tryskové letadlo
jet plane
- tryskové letadlo
n: monoplane
- jednoplošník
n: picture plane
- obrazová rovina
n: [mat.] plane angle
- rovinný úhel
n: [mat.] plane figure
- rovinný obrazec
n: [mat.] plane geometry
- rovinná geometrie
n: plane tree
- platan
adj: plane-polarized
- rovinně polarizovaný
adj: planed
{plJnd}
- srovnaný
adj: planed
{plJnd}
- urovnaný
adj: planed
{plJnd}
- hoblovaný
planeload
{plEnHlCd}
- plné letadlo
n: planer
{plJnR}
- hoblovka
n: pl. planes
{plJnz}
- hoblíky
n: pl. planes
{plJnz}
- letadla
n: pl. planes
{plJnz}
- plochy
n: pl. planes
{plJnz}
- roviny
n: planet
{plEnHt}
- planeta
n: planet
{plEnHt}
- oběžnice
n: planet gear
- planetové soukolí
n: planet wheel
- planetové kolo
n: planetarium
{plEnHteri:Hm}
- planetárium
adj: planetary
{plEnHteri:}
- planetární
n: planetary gear
- planetové soukolí
n: planetoid
- planetka
n: pl. planets
{plEnHts}
- planety
n: [tech.] rabbet plane
druh truhlářského nástroje
- hoblík na zářezy
recon plane
- průzkumné letadlo
[eko.] rhizoplane
- rhizoplán
sailplane
- větroň
n: sailplane
- kluzák
n: seaplane
- hydroplán
n: tailplane
- část ocasu letadla
n: triplane
- trojplošník
n: warplane
{wOrplJn}
- vojenské letadlo

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit plane do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "plane" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž