Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz pinion bylo nalezeno překladů: 25 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 19).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: pinion
{pInjHn}
- ocasní pero
v: pinion
{pInjHn}
- spoutat ruce
n: pinion
{pInjHn}
- křídlo ptáka
n: pinion
{pInjHn}
- ostříhat křídla ptáka
n: pinion
{pInjHn}
- pastorek
n: pinion
{pInjHn}
- ozubene kolečko
crude opinions - nehotový názor
n: expert's opinion - znalecký posudek
from my opinion - podle mě
[zkr.] in my humble opinion - dle mého skromného názoru
n: majority opinion - většinový názor
n: opinion
{HpInjHn}
- vyjádření
n: opinion
{HpInjHn}
- stanovisko
n: opinion
{HpInjHn}
- smýšlení
n: opinion
{HpInjHn}
- přesvědčení
n: opinion
{HpInjHn}
- náhled
n: opinion
{HpInjHn}
- mínění
n: opinion
{HpInjHn}
- úsudek
n: opinion
{HpInjHn}
- posudek
n: opinion
{HpInjHn}
- názor
adj: opinionated
{HpInjHnJtId}
- tvrdohlavý
adj: opinionative
- neústupný
n: pl. opinions
{HpInjHnz}
- názory
n: public opinion
- veřejné mínění
n: rack and pinion
zařízení převádějící otáčivý pohyb na pohyb podélný
- pastorek a ozubený plát

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit pinion do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "pinion" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž