Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz phone bylo nalezeno překladů: 96 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 88).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: phone
{fCn}
- telefon
v: phone
{fCn}
- telefonovat
v: phone
{fCn}
- volat
phone
{fCn}
- zatelefonovat
v: phone
{fCn}
- zavolat
n: phone
{fCn}
- hláska
adj: phone
{fCn}
- telefonní
n: phone
{fCn}
- mobil
answer the phone - zvednout telefon
by telephone - telefonicky
cell phone - mobilní telefon
cellphone - celulární telefon
cellular phone - mobilní telefon GSM
cellular phone - mobilní telefon
cellular telephone - mobilní telefon GSM
cellular telephone - mobilní telefon
n: dictaphone
{dIktHfCn}
- diktafon
n: ear-phone
- sluchátko
n: earphone
- sluchátko
[tech.] earphones
{IrfCnz}
- sluchátka
adj: francophone
- frankofonní
gramophone
- gramofon
gramophone record
- deska
n: headphone
- sluchátko
headphones
{hedfCnz}
- sluchátka
n: homophone
- homonymum
n: hydrophone
- hydrofon
n: International Phonetic Alphabet
prostředek k jednotnému popisu výslovnosti
- Mezinárodní fonetická abeceda
n: [zkr.] IPA (International Phonetic Alphabet)
- mezinárodní fonetická abeceda
n: megaphone
{megHfCn}
- megafon
n: microphone
{mTkrHfCn}
- mikrofon
n: pl. microphones
{mTkrCfCnz}
- mikrofony
n: mobile phone
- mobilní telefon
n: morphophonemics
- morfonologie
n: pay phone
- telefonní budka
n: pay phone
- veřejný telefon
payphone
- veřejný telefon
n: phone bill
- telefonní účet
n: phone book
- telefonní seznam
n: phone booth
- telefonní budka
n: phone call
- telefonní hovor
n: phone card
- telefonní karta
n: phone company
- telefonní společnost
n: phone cord
- telefonní šňůra
n: phone jack
(samec)
- telefonní konektor
n: phone line
- telefonní linka
n: phone number
- telefonní číslo
n: phone plug
(samec)
- telefonní konektor
n: phone system
- telefonní systém
[id.] phone up
- zavolat
n: phone-in
- pořad s telefonickou účastí diváků
n: phonebook
- telefonní seznam
v: phoned
{fCnd}
- telefonoval
v: phoned
{fCnd}
- zavolal
n: phoneme
- foném
adj: phonemic
- fonematický
adj: phonemic
- fonémický
adv: phonemically
- fonémicky
v: phones
{fCnz}
- telefonuje
n: pl. phones
{fCnz}
- telefony
adj: phonetic
{fHnetIk}
- hlasový
adj: phonetic
{fHnetIk}
- fonetický
adv: phonetically
{fHnetIkli:}
- foneticky
n: phonetician
- fonetik
n: phoneticist
- fonetik
n: phonetics
{fHnetIks}
- fonetika
n: phoney
{fCni:}
- falzifikát
n: phoney
{fCni:}
- padělek
n: phoney
{fCni:}
- šarlatán
adj: phoney
{fCni:}
- padělaný
n: phoney
{fCni:}
- podvodník
adj: phoney
{fCni:}
- předstíraný
adj: phoney
{fCni:}
- falšovaný
adj: phoney
{fCni:}
- falešný
n: picture-phone
- videotelefon
portable telephone
- mobil
n: radiophone
- bezdrátový telefon
n: radiophone
- radiový telefon
n: radiotelephone
- bezdrátový telefon
n: saxophone
{sEksHfCn}
- saxofon
telephone
{telHfCn}
- telefon
adj: telephone
{telHfCn}
- telefonní
telephone
{telHfCn}
- telefonovat
telephone
{telHfCn}
- volat
telephone
{telHfCn}
- zatelefonovat
telephone
{telHfCn}
- zavolat
telephone answering-machine
- telefonní záznamník
n: telephone booth
- telefonní budka
n: telephone directory
- telefonní seznam
telephone number
- telefonní číslo
v: telephoned
{telHfCnd}
- telefonoval
n: pl. telephones
{telHfCnz}
- telefony
n: vibraphone
- vibrafon
n: videophone
{vIdi:CfCn}
- videotelefon
n: videophone
{vIdi:CfCn}
- video
n: [hud.] 4 4 xylophone
{zTlHfCn}
- xylofon

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit phone do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "phone" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž