Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz object bylo nalezeno překladů: 79 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 75).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
object
{HbZekt}
- věc
object
{HbZekt}
- předmět
n: object
{HbZekt}
- objekt
v: object
{HbZekt}
- namítat
[eko.] environmental objective
Obecný environmentální záměr, vycházející z environmentální politiky, jehož se organizace rozhodne dosáhnout, a který je, pokud je to možné kvalifikovaný.
- environmentální cíl
[eko.] especially protected object
- zvlášť chráněný objekt
establish an objective
- stanovit si cíl
[eko.] infiltration protection object
- infiltrační ochranný objekt
[eko.] intra- and intergenerational equity objective
- cíle inter- a mezigenerační spravedlnosti
[eko.] long-term objectives
- dlouhodobé cíle
[eko.] non-basic objectives
- podružné cíle
[eko.] non-compulsive objectives
- nenaléhavé cíle
nonobjective
- neobjektivní
n: object code
- cílový kód
n: object language
- cílový jazyk
object lesson
- názorná lekce
n: object of the verb
- podmět slovesa
n: [it.] object-oriented database
- objektově orientovaná databáze
n: [it.] object-oriented database management system
- řídící systém objektově orientované databáze
n: [it.] object-oriented programming language
- objektově orientovaný programovací jazyk
v: objected
{HbZektHd}
- namítal
adv: objected
{HbZektHd}
- objektově
n: objectification
- objektivizace
v: objectify
- zhmotnit
v: objectify
- objektivizovat
n: objecting
{HbZektIN}
- protestování
n: objecting
{HbZektIN}
- namítání
n: objection
{HbZekLHn}
- protest
[eko.] objection
{HbZekLHn}
- námitka, nesouhlas
objection
{HbZekLHn}
- vada
objection
{HbZekLHn}
- reklamace
objection
{HbZekLHn}
- protestování
objection
{HbZekLHn}
- odpor
objection
{HbZekLHn}
- nesouhlas
objection
{HbZekLHn}
- chyba
objection
{HbZekLHn}
- námitka
objectionable
{HbZekLHnHbaxl}
- vadný
objectionable
{HbZekLHnHbaxl}
- sporný
objectionable
{HbZekLHnHbaxl}
- problematický
objectionable
{HbZekLHnHbaxl}
- nežádoucí
adj: objectionable
{HbZekLHnHbaxl}
- nevyhovující
adj: objectionable
{HbZekLHnHbaxl}
- nepříjemný
adj: objectionable
{HbZekLHnHbaxl}
- nechutný
adj: objectionable
{HbZekLHnHbaxl}
- budící námitky
n: objectionableness
- nepřijatelnost
adv: objectionably
- nepřijatelně
n: pl. objections
{HbZekLHnz}
- námitky
n: objective
{HbZektIv}
- předmětový pád
adj: objective
{HbZektIv}
- předmětový
adj: objective
{HbZektIv}
- vnější
n: objective
{HbZektIv}
- úkol
n: objective
{HbZektIv}
- účel
adj: objective
{HbZektIv}
- reálný
adj: objective
{HbZektIv}
- předmětný
n: objective
{HbZektIv}
- objektiv
adj: objective
{HbZektIv}
- objektivní
adj: objective
{HbZektIv}
- názorný
n: objective
{HbZektIv}
- cíl
adj: objective
{HbZektIv}
- cílový
[eko.] objective truth rules
- objektivní pravidla pravdy
adv: objectively
{a:bZektIvli:}
- objektivně
n: objectiveness
- objektivnost
n: objectiveness
- nestrannost
n: pl. objectives
{HbZektIvz}
- záměry
n: pl. objectives
{HbZektIvz}
- cíle
n: objectivity
{a:bZektIvIti:}
- reálnost
n: objectivity
{a:bZektIvIti:}
- objektivnost
n: objectivity
{a:bZektIvIti:}
- nestrannost
adv: objectless
- bez určitého cíle
n: objector
{HbZektR}
- protivník
n: objector
{HbZektR}
- oponent
n: pl. objectors
{HbZektRz}
- protivníci
n: pl. objectors
{HbZektRz}
- oponenti
n: pl. objectors
{HbZektRz}
- odpůrci
n: pl. objects
{HbZekts}
- objekty
[eko.] pesticide evaluation test object
- testovací objekt k hodnocení pesticidu
unindentified flying object
- neidentifikovatelný létající předmět
adj: unobjectionable
- nezávadný
adj: unobjectionable
- přijatelný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit object do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "object" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž