Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz meter bylo nalezeno překladů: 105 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
meter
{mi:tR}
- měřič
meter
{mi:tR}
- měřicí přístroj
n: meter
{mi:tR}
- počítadlo
n: meter
{mi:tR}
- měřidlo
n: [hovor.] meter
{mi:tR}
- taxameter
n: accelerometer
{EkselRa:mHtR}
- akcelerometr
actinometer
- aktinometr
n: algometer
- algezimetr
n: altimeter
{EltImHtR}
- výškoměr
n: ammeter
- ampérmetr
n: anemometer
{EnHma:mHtR}
- větroměr
n: anemometer
{EnHma:mHtR}
- anemometr
anemometer
{EnHma:mHtR}
- měřič rychlosti větru
n: aneroid barometer
- aneroid
n: atmometer
- výparoměr
n: atmometer
- atmometr
n: audiometer
- audiometr
n: barometer
{bRa:mItR}
- tlakoměr
barometer
{bRa:mItR}
- barometr
n: bolometer
- bolometr
calorimeter
- kalorimetr
cemeteries
{semHtehri:z}
- hřbitovy
cemetery
{semHtehri:}
- hřbitov
n: [amer.] centimeter
{sentHmi:tR}
- centimetr
centimeters
{sentHmi:tRz}
- centimetry
n: chronometer
- chronometr
n: clinometer
- svahoměr
n: colorimeter
- kolorimetr
n: cryometer
- kryometr
n: declinometer
- deklinometr
n: [jmén.] Demeter
příjmení {dImi:tR}
- Demeter
n: [jmén.] [myt.] Demeter
v řecké mytologii dcera Rhey a Króna {dImi:tR}
- Deméter
n: densitometer
{densHta:mHtR}
- denzitometr
[mat.] [tech.] diameter
{dTEmHtR}
- průměr
diameters
- průměry
n: dosimeter
- dozimetr
[eko.] drinking water quality parameter
- ukazatel jakosti pitné vody
n: dynamometer
- dynamometr
n: electrometer
- elektroměr
n: electronic voltmeter
- elektronický voltmetr
n: eudiometer
- eudiometr
n: evaporometer
přístroj měřící rychlost vypařování
- výparoměr
fathometer
- ozvěnový hloubkoměr
n: galvanometer
- galvanometr
n: gas meter
- plynoměr
n: gas-meter
- plynoměr
n: gasometer
- plynoměr
n: geometer
- geometr
geometer
- odborník na geometrii
n: goniometer
{gCni:a:mHtR}
- goniometr
n: gravimeter
{grEvHmi:tR}
- gravimetr
n: hectometer
- hektometr
n: hexameter
- hexametr
n: hodometer
- hodoměr
[eko.] hydraulic rock parameter
- hydraulický parametr horniny
n: hydrometer
{hTdra:mHtR}
- hustoměr
n: hygrometer
{hTgra:mHtR}
- vlhkoměr
n: hygrometer
{hTgra:mHtR}
- hygrometr
n: hypsometer
- výškoměr
n: hypsometer
- hypsometr
n: hypsometer
- barometr
n: inclinometer
- sklonoměr
n: inclinometer
- inklinometr
n: interferometer
{IntRfRa:mHtR}
- interferometr
n: kilometer
{kHla:mHtR}
- kilometr
n: pl. kilometers
{kHla:mHtRz}
- kilometry
n: machmeter
- machmetr
n: magnetometer
{mEgnHta:mHtR}
- magnetometr
n: manometer
- manometr
n: pl. manometers
- manometry
n: meter maid
- parkovací policistka
n: meter-kilogram-second
- metr-kilo-sekunda
n: metering
{mi:tRIN}
- měření
n: pl. meters
{mi:tRz}
- metry
[mat.] method of variation of parameters
- metoda variace konstant
n: microdensitometer
- mikrodenzitometr
n: micrometer
{mTkra:mHtR}
- mikrometr
n: microphotometer
- mikrofotometr
milliammeter
- měřič miliampér
millimeter
{mIlHmi:tR}
- milimetr
n: pl. millimeters
{mIlHmi:tRz}
- milimetry
n: millivoltmeter
- milivoltmetr
n: multimeter
- multimetr
odometer
{Cda:mHtR}
- počitadlo kilometrů
n: ohmmeter
- ohmmetr
n: ombrometer
- ombrometr
n: ombrometer
- dešťoměr
n: ombrometer
- dešťometr
n: oximeter
- oximetr
n: parameter
{pREmHtR}
- parametr
parameterize
- vyjádřit v parametrech
n: pl. parameters
{pREmHtRz}
- parametry
parking meter
- parkovací hodiny
n: pedometer
- krokoměr
n: pentameter
- pětistopý verš
n: pentameter
- pentametr
n: perimeter
{pRImHtR}
- obvod
n: photometer
- fotometr
n: [fyz.] picometer
- pikometr
n: piezometer
- piezometr
n: planimeter
- planimetr
n: pluviometer
- srážkoměr
n: polarimeter
{pClRImHtR}
- polarimetr
n: potentiometer
- potenciometr
n: psychrometer
- psychrometr

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit meter do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "meter" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž