Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz liver bylo nalezeno překladů: 90 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 87).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: liver
{lIvR}
- játrový
[med.] liver
{lIvR}
- játra
liver
{lIvR}
- kdo žije určitým způsobem
n: abdominal delivery - porod císařským řezem
n: advice of delivery - doručenka
cash on delivery - dobírka
adj: chicken-livered - zbabělý
adj: chicken-livered - bázlivý
clivers - svízel přítula
cod liver oil - rybí tuk
cod-liver oil - tresčí olej
cod-liver-oil - rybí tuk
v: deliver
{dIlIvR}
- odevzdat
deliver
{dIlIvR}
- pronést
v: deliver
{dIlIvR}
- doručit
v: deliver
{dIlIvR}
- doručovat
v: deliver
{dIlIvR}
- dopravovat
deliver
{dIlIvR}
- dodávat
deliver
{dIlIvR}
- dodat
deliver the goods
- dodat slíbené
v: deliver to
- doručovat
v: deliver to
- doručit
adj: deliverable
{dIlIvRHbHl}
- proveditelný
adj: deliverable
{dIlIvRHbHl}
- doručitelný
n: deliverable
{dIlIvRHbHl}
- realizační výstup
n: deliverance
{dIlIvRHns}
- vysvobození
n: deliverance
{dIlIvRHns}
- vykoupení
n: deliverance
{dIlIvRHns}
- osvobození
v: delivered
{dIlIvRd}
- dodal
adj: delivered
{dIlIvRd}
- dodaný
delivered
{dIlIvRd}
- doručil
adj: delivered
{dIlIvRd}
- doručený
[eko.] delivered water
- dodaná voda
deliverer
- doručitel
n: deliverer
- doručovatel
n: pl. deliveries
{dIlIvRi:z}
- zásilky
n: pl. deliveries
{dIlIvRi:z}
- dodávky
n: delivering
{dIlIvRIN}
- dodávání
adj: delivering
{dIlIvRIN}
- dodávající
v: delivers
{dIlIvRz}
- doručuje
n: delivery
{dIlIvRi:}
- rozvážka
n: delivery
{dIlIvRi:}
- roznáška
n: delivery
{dIlIvRi:}
- přednes
n: delivery
{dIlIvRi:}
- proslovení
n: delivery
{dIlIvRi:}
- podání
n: delivery
{dIlIvRi:}
- dodání
adj: delivery
{dIlIvRi:}
- dodací
n: delivery
{dIlIvRi:}
- doručení
delivery
{dIlIvRi:}
- dodávka
delivery
{dIlIvRi:}
- osvobození
delivery date
- dodací lhůta
delivery van
- dodávkový vůz
delivery van
- dodávka
n: deliveryman
- poslíček
n: deliveryman
- doručovatel
free-liver
- požitkář
general delivery
- poste restante
[eko.] irrigation delivery conduit
- závlahový přivaděč
liver dumplings
- játrové knedlíčky
liver pâté
- játrová paštika
n: liver sausage
- játrovka
liveried
{lIvri:d}
- livrejovaný
liveries
- uniformy
adj: liverish
- nevrlý
adj: liverish
- mrzutý
n: [jmén.] Livermore
příjmení {lIvRmOr}
- Livermore
n: [jmén.] Liverpool
příjmení, město - Velká Británie {lIvRpu:l}
- Liverpool
n: liverwort
- jaterník
n: livery
- uniforma
non-delivery
- nedoručení
nondelivery
- nedoručitelnost
n: [jmén.] Oliver
příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno {a:lHvR}
- Oliver
n: [jmén.] Olivers
příjmení
- Olivers
[eko.] production and delivery energy
Vstup energie do výroby, který získává, vytváří, zpracovává, zušlechťuje a dodává energii při výrobě.
- výroba a uvolňování energie
redeliver
- znovu doručit
n: redelivery
- opětovné doručení
send cash on delivery
- poslat na dobírku
n: sliver
{slIvR}
- úlomek
n: sliver
{slIvR}
- tříska
n: sliver
{slIvR}
- kousek
n: sliver
{slIvR}
- drobet
v: sliver
{slIvR}
- odštípnout
v: sliver
{slIvR}
- rozkrájet
sliver
{slIvR}
- drobek
sliver
{slIvR}
- zbytek
special delivery
- expres
n: special delivery
- spěšná zásilka
adj: undeliverable
- nedoručitelný
adj: undelivered
{AndIlIvRd}
- nedoručený
[eko.] water delivery
- dodávka vody

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit liver do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "liver" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž