Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz letter bylo nalezeno překladů: 53 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 47).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: letter
{letR}
- písemnictví
letter
{letR}
- pronajímatel
n: letter
{letR}
- listina
n: letter
{letR}
- list
n: letter
{letR}
- písmeno
letter
{letR}
- dopis
a red-letter day - zvláštní den
air letter - letecký dopis
block letter
rukou psané
- tiskací písmeno
n: block letters
- tiskací písmena
block letters
- hůlkové písmo
by letter
- dopisem
call letter
- volací znak
capital letter
- velké písmeno
[hovor.] dead letter
- nedoručený dopis
form letter
- standardní dopis
four-letter word
- sprosté slovo
in block letters
- hůlkovým písmem
in capital letters
- hůlkovým písmem
letter bomb
- dopis s výbušninou
letter of alphabet
- písmeno
n: letter of credit
- akreditiv
letter writer
- osoba píšící dopisy
n: letter-box
- schránka na dopisy
n: letter-box
- poštovní schránka
adj: letter-perfect
- doslovný
letter-writer
- osoba píšící dopisy
n: letterbox
- poštovní schránka
adj: lettered
{letRd}
- sečtělý
letterhead
{letRhehd}
- záhlaví
letterhead
{letRhehd}
- hlavička dopisu
n: pl. letterheads
- záhlaví
n: lettering
{letRIN}
- nápis
n: letterpress
{letRprehs}
- knihtisk
n: letters
{letRz}
- písmena
n: pl. letters
{letRz}
- dopisy
n: letters patent
- patentová listina
letters patent
- královský patent
n: love letter
- psaníčko
n: man of letters
- učenec
newsletter
{nu:zletR}
- e-mail s novinkami
newsletter
{nu:zletR}
- leták
newsletter
{nu:zletR}
- zpravodaj
pl. newsletters
{nu:zletRz}
- letáky
open letter
- otevřený dopis
adj: red-letter
- památný
red-letter day
- památný den
red-letter day
- svátek
red-letter day
- významný den
registered letter
- doporučený dopis
adj: unlettered
- negramotný
adj: unlettered
- nevzdělaný
n: [obec.] 6 6 x letter
- písmeno x

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit letter do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "letter" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž