Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz legal bylo nalezeno překladů: 50 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 42).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: legal
{li:gHl}
- zákonitý
adj: legal
{li:gHl}
- právnický
legal
{li:gHl}
- soudní
adj: legal
{li:gHl}
- zákonný
legal
{li:gHl}
- advokátní
legal
{li:gHl}
- dovolený
legal
{li:gHl}
- právní
legal
{li:gHl}
- legální
adj: illegal
{Ili:gHl}
- ilegální
illegal
{Ili:gHl}
- nepovolený
illegal
{Ili:gHl}
- nezákonný
illegal
{Ili:gHl}
- nelegální
n: illegal gratuity
- úplatek
[eko.] illegal landfill
- divoká skládka
illegality
{Ili:gElIti:}
- nezákonnost
illegality
{Ili:gElIti:}
- ilegalita
illegalize
- postavit mimo zákon
illegally
{Ili:gHli:}
- nezákonně
illegally
{Ili:gHli:}
- nelegálně
n: legal age
- zletilost
Legal body
ekon.
- Právnická osoba
n:[práv.] legal capacity
- právní způsobilost
legal claim
- právní nárok
legal entity
- právnický subjekt
legal entity
- právnická osoba
legal framework
- právní rámec
legal holiday
- státní svátek
legal holiday
- státem uznaný svátek
legal means
- právní cesta
legal means
- prostředky
legal parlance
- právnická řeč
[práv.] legal person
- právnická osoba
legal tender
- zákonné platidlo
n: legalese
právnický jazyk {legHli:s}
- právní jazyk
n: legalisation
- legalizace
v: legalise
- legalizovat
adj: legalised
- legalizovaný
adj: legalising
- legalizující
legalism
{li:gHlIzHm}
- právní dogmatismus
legalistic
{legHlIstIk}
- striktně
n: legalities
{li:gElIti:z}
- zákonná ustanovení
n: legalities
{li:gElIti:z}
- požadavky zákona
n: legality
{li:gElHti:}
- legálnost
legalization
{li:gHlHzJLHn}
- uzákonění
legalization
{li:gHlHzJLHn}
- legalizace
v: legalize
{li:gHlTz}
- uzákonit
v: legalize
{li:gHlTz}
- legalizovat
n: medico-legal
- týkající se lékařského práva
n: medicolegal
- týkající se lékařského práva
nonlegal
- nelegální

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit legal do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "legal" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž