Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz key bylo nalezeno překladů: 106 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
key
{ki:}
- hlavní
adj: key
{ki:}
- klíčový
n: [it.] key
{ki:}
- klávesa
key
{ki:}
- klíč
adj: key
{ki:}
- významný
adj: key
key functions {ki:}
- základní
[slang.] a bunch of malarkey - hromada nesmyslů
[slang.] a bunch of malarkey - kupa keců
[slang.] a bunch of malarkey - hramada nesmyslů
a suicide pass (hockey) - druh nahrávky v hokeji
n: backspace key - klávesa počítače pro výmaz předchozího znaku
n: [jmén.] Blakey
příjmení {blJki:}
- Blakey
n: [bot.] buckeye
{bAkT}
- jírovec
bump and grind (hockey)
- narážet protihráče
adj: cockeyed
{ka:kTd}
- pomatený
adj: cockeyed
{ka:kTd}
- bláznivý
adj: cockeyed
{ka:kTd}
- absurdní
cold turkey
- náhle
cold turkey
- bez mezikroků
n: disc jockey
- diskžokej
n: [amer.] disk jockey
- diskžokej
v: donkey
{da:Nki:}
- osel
donkeys
{da:Nki:z}
- osli
n: doohickey
- uher
[it.] Enter key
- klávesa Enter
[it.] Escape key
- klávesa Escape
[amer.] field hockey
- pozemní hokej
flukey
- čistě náhodný
n: flunkey
- poskok
flunkey
- lokaj
n: function key
- funkční klávesa
grease monkey
- automobilový mechanik
[hovor.] hickey
{hIki:}
- cucflek
hockey
{ha:ki:}
- lední hokej
hockey
{ha:ki:}
- hokej
adv: hockey
{ha:ki:}
- hokejový
n: hockey
{ha:ki:}
- pozemní hokej
n: hockey clinic
- hokejová škola
n: hockey coach
- hokejový trenér
n: hockey game
- zápas hokeje
n: hockey league
- hokejová liga
n: hockey player
- hokejový hráč
hockey player
- hokejista
n: hockey puck
- puk
n: hockey season
- hokejová sezóna
n: hockey stick
- hokejka
n: hockey team
- hokejový tým
hockey-player
- hokejista
n: hockey-stick
- hokejka
n: hockeystick
- hokejka
adj: hokey
{hCki:}
- sentimentální
n: hookey
- nesmysl
ice hockey
- lední hokej
ice hockey
- hokej
n: ice-hockey
- hokej
v: jockey
{Za:ki:}
- šidit
v: jockey
{Za:ki:}
- klamat
n: jockey
{Za:ki:}
- žokej
adj: jokey
- směšný
jokey
- neberoucí nic vážně
key ring
- kroužek na klíče
[it.] key signature
(z kryptografie)
- podpis klíče
n: keyboard
{ki:bOrd}
- klaviatura
n: [hud.] keyboard
{ki:bOrd}
- klávesy
n: [it.] keyboard
{ki:bOrd}
- klávesnice
keyboarder
- osoba píšící na počítači
keyboardist
- osoba hrající na klávesy
pl. keyboards
{ki:bOrdz}
- klávesnice
adj: keyed
{ki:d}
- zaklínovaný
adj: keyed up
- nedočkavý
n: [jmén.] Keyes
příjmení {ki:z}
- Keyes
keyhole
{ki:hCl}
- klíčová dírka
n: keying
{ki:IN}
- klíčování
[eko.] keynesians
{kJni:si:Hnz}
- keynesiánci
keynote
{ki:nCt}
- hlavní myšlenka
n: keynote
{ki:nCt}
- základní myšlenka
keynote address
- vyslovení základní myšlenky
keynote speech
- vyslovení základní myšlenky
n: keypad
{ki:pEd}
- klávesnice
n: pl. keypads
{ki:pEdz}
- klávesnice
n: keypunch
- děrovač
n: keypuncher
- děrovač
keys
{ki:z}
- klíče
n: keystone
{ki:stCn}
- podstata
n: keystroke
- úhoz
keystroke
- stisknutí klávesy
n: pl. keystrokes
- úhozy
keyway
- drážka pro klíč
n: [it.] keyword
- klíčové slovo
n: pl. [it.] keywords
- klíčová slova
n: lackey
{lEki:}
- přisluhovač
lackey
{lEki:}
- lokaj
latchkey
{lESki:}
- patentní klíč
adj: low-key
- tlumený
adj: low-key
- tichý
n: [jmén.] Mackey
příjmení {mEki:}
- Mackey
n: malarkey
{mHla:rki:}
- nesmysl
master key
- univerzální klíč
master-key
- univerzální klíč
monkey
{mANki:}
- opičí
n: monkey
{mANki:}
- opičák
n: monkey
{mANki:}
- hlupák
n: monkey
{mANki:}
- opice
monkey around
- flákat se
n: monkey bars
- dětská prolézačka
n: monkey business
- darebáctví

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit key do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "key" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž