Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz jerk bylo nalezeno překladů: 36 (přesná shoda: 15, obsahující výraz: 21).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: jerk
{ZRk}
- škubnutí
v: jerk
{ZRk}
- škubat
v: jerk
{ZRk}
- zatřást
v: jerk
{ZRk}
- vyškubnout
v: jerk
{ZRk}
- vytrhnout
n: jerk
{ZRk}
- trhnutí
v: jerk
{ZRk}
- trhat
n: jerk
{ZRk}
- cuknutí
v: jerk
{ZRk}
- trhnout sebou
v: jerk
{ZRk}
- škubnout sebou
n: jerk
{ZRk}
- tik
v: jerk
{ZRk}
- cukat
n: [hovor.] jerk
{ZRk}
- potrhlý člověk
v: jerk
{ZRk}
- škubnout
v: jerk
{ZRk}
- trhnout
v: [vulg.] [slang.] jerk off - onanovat
adj: jerked
{ZRkt}
- trhané
adv: jerkily
- trhavě
adv: jerkily
- kodrcavě
n: jerkin
- vesta
n: jerkiness
- trhanost
n: jerkiness
- trhání
n: jerkiness
- kodrcavost
adj: jerking
{ZRkIN}
- trhavý
jerking
{ZRkIN}
- trhá
jerking
{ZRkIN}
- trhající se
n: pl. jerks
{ZRks}
- hlupáci
jerks
{ZRks}
- trhne
n: pl. jerks
{ZRks}
- cuknutí
adj: jerkwater
- odlehlý
adj: jerkwater
- nedůležitý
adj: jerky
{ZRki:}
- trhavý
n: knee jerk
- reflexivní reakce kolena
n: knee-jerk
- reflexivní reakce kolena
n: [med.] knee-jerk reflex
mimovolné odskočení kolena při úderu do kolenní šlachy
- patelární reflex
n: tearjerker
- doják

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit jerk do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "jerk" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž