Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz grand bylo nalezeno překladů: 91 (přesná shoda: 16, obsahující výraz: 75).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: grand
{grEnd}
- skvělý
adj: grand
{grEnd}
- ušlechtilý
adj: grand
{grEnd}
- veliký
adj: grand
{grEnd}
- velebný
adj: grand
{grEnd}
- velký
adj: grand
{grEnd}
- závažný
adj: grand
{grEnd}
- znamenitý
adj: grand
{grEnd}
- velkolepý
adj: grand
{grEnd}
- ohromný
adj: grand
{grEnd}
- bezvadný
grand
{grEnd}
- zásadní
adj: grand
{grEnd}
- vznešený
grand
{grEnd}
- nejvyšší
adj: grand
{grEnd}
- nádherný
grand
{grEnd}
- impozantní
adj: grand
{grEnd}
- důležitý
v: aggrandise - zveličit
n: aggrandisement - zvětšení
v: aggrandize - zveličit
aggrandize - zvětšit
n: aggrandizement
{EgrHndTzmHnt}
- zvětšení
aggrandizement
{EgrHndTzmHnt}
- vzestup
concert grand
- koncertní křídlo
concert grand piano
- koncertní křídlo
concert-grand
- koncertní křídlo
n: grand jury
- velká porota
n: grand mal
- epilepsie
n: grand master
- velmistr
grand piano
hudební nástroj
- křídlo
n: [jmén.] Grand Rapids
- město - Spojené státy americké
grand slam
- velkolepý úspěch
n: grandad
{grEndEd}
- dědeček
grandad
{grEndEd}
- děda
n: grandam
- stařenka
n: grandaunt
- prateta
grandchild
{grEndSTld}
- vnouče
grandchildren
{grEnSIldrHn}
- vnoučata
n: granddad
- děda
n: granddad
- děd
n: granddad
- dědeček
granddaughter
{grEndOtR}
- vnučka
adj: grande
{grEnd}
- velká
grandee
- španělský princ
adj: grander
{grEndR}
- parádnější
adj: grander
{grEndR}
- ambicióznější
adj: grandest
{grEndHst}
- nejluxusnější
n: grandeur
{grEndu:r}
- vznešenost
grandfather
{grEndfa:DR}
- dědeček
grandfather clock
- skříňové pendlovky
[eko.] grandfathering
{grEndfa:DRIN}
- zvykové právo
n: grandiloquence
- bombastičnost
grandiloquent
{grEndIlHkwHnt}
- velkohubý
adj: grandiose
{grEndi:Cs}
- velkolepý
adj: grandiose
{grEndi:Cs}
- mohutný
adj: grandiose
{grEndi:Cs}
- grandiózní
n: grandiosity
- velkolepost
n: grandiosity
- mohutnost
adv: grandly
{grEndli:}
- vznosně
adv: grandly
{grEndli:}
- nadneseně
n: grandma
{grEma:}
- babička
n: grandmaster
{grEndmEstR}
- velmistr
grandmother
{grEndmADR}
- babička
adj: grandmotherly
{grEndmADRli:}
- babičkovský
n: pl. grandmothers
{grEndmADRz}
- babičky
n: grandnephew
{grEndnefju:}
- prasynovec
n: grandness
- velkolepost
n: grandness
- ušlechtilost
n: grandniece
- praneteř
grandpa
{grEndpa:}
- děda
n: grandpa
{grEndpa:}
- dědeček
grandparent
{grEndperHnt}
- prarodič
grandparents
{grEndperHnts}
- prarodiče
grandson
{grEndsAn}
- vnuk
n: grandstand
{grEndstEnd}
- hlavní tribuna
granduncle
{grEndANkHl}
- prastrýc
n: great grandfather
- pradědeček
n: great grandmother
- prababička
n: great grandparent
- praprarodič
n: great-grandchild
- pravnuk
great-grandchild
- pravnouče
n: great-grandchildren
- pravnoučata
n: great-granddaughter
- pravnučka
n: great-grandfather
- pradědeček
n: great-grandmother
- prabába
n: great-grandmother
- prababička
n: great-grandparent
- praprarodič
great-grandson
- pravnuk
n: integrand
- integrant
n: integrand
- integrand
integrand
- integrovaná funkce
n: [jmén.] Rio Grande
- město - Brazílie

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit grand do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "grand" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž