Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz grace bylo nalezeno překladů: 53 (přesná shoda: 12, obsahující výraz: 41).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: grace
{grJs}
- zdobit
n: grace
{grJs}
- slitování
n: grace
{grJs}
- milost
n: grace
{grJs}
- elegance
grace
{grJs}
- přízeň
grace
{grJs}
- odpuštění
n: grace
{grJs}
- milosrdenství
grace
{grJs}
- ušlechtilost
grace
{grJs}
- půvab
grace
{grJs}
- ctnost
grace
{grJs}
- grácie
grace
spiritual grace {grJs}
- dusevni pohoda
coup de grace - rána z milosti
disgrace
{dIsgrJs}
- nepřízeň
disgrace
{dIsgrJs}
- potupa
disgrace
{dIsgrJs}
- zostudit
disgrace
{dIsgrJs}
- zneuctít
n: disgrace
{dIsgrJs}
- skandál
n: disgrace
{dIsgrJs}
- ostuda
n: disgrace
{dIsgrJs}
- nemilost
n: disgrace
{dIsgrJs}
- hanba
adj: disgraced
{dIsgrJst}
- zneuctěný
v: disgraced
{dIsgrJst}
- zahanben
adj: disgraced
{dIsgrJst}
- diskreditovaný
adj: disgraceful
{dIsgrJsfHl}
- ostudný
adv: disgracefully
- hanebně
n: disgracefulness
- ostudnost
n: disgracefulness
- hanebnost
n: grace of God
- boží milosrdenství
grace period
- respiro
graceful
{grJsfHl}
- uhlazený
graceful
{grJsfHl}
- spanilý
graceful
{grJsfHl}
- mající šarm
graceful
{grJsfHl}
- rozkošný
graceful
{grJsfHl}
- elegantní
graceful
{grJsfHl}
- půvabný
gracefully
{grJsfHli:}
- rozkošně
gracefully
{grJsfHli:}
- elegantně
gracefully
{grJsfHli:}
- půvabně
gracefulness
- elegance
gracefulness
- půvab
graceless
{grJslHs}
- ošklivý
n: gracelessness
- zpustlost
n: gracelessness
- ohyzdnost
n: gracelessness
- nevychovanost
n: gracelessness
- nemotornost
gracelessness
- neelegance
n: pl. graces
{grJsIz}
- půvaby
n: graces
{grJsIz}
- milosti
saving grace
- Spasitel (Bůh)
n: scapegrace
- dareba
n: scapegrace
- ničema
adj: ungraceful
- ohavný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit grace do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "grace" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž