Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz foul bylo nalezeno překladů: 40 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 35).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: foul
{fVl}
- nečistý
adj: foul
{fVl}
- špinavý
adj: foul
{fVl}
- zkažený
v: foul
{fVl}
- faulovat
n: [sport.] foul
{fVl}
- faul
adj: afoul
US {HfVl}
- špatně
v: befoul
- zašpinit
v: befoul
- pošpinit
v: befoul
- poskvrnit
n: foul line
- pomezní čára
n: foul play
- nepoctivé jednání
n: foul play
- nepoctivá hra
v: foul up
- poškodit
n: foul weather
- nepohoda
adj: foul-mouthed
- sprostý
adj: foul-smelling
- páchnoucí
n: foul-up
- nepořádek
n: foulard
- fulár
v: fouled
{fVld}
- ušpinil
v: fouled
{fVld}
- fauloval
fouled
{fVld}
- zanesený
fouled
{fVld}
- znečištěný
adj: fouler
- špinavější
adj: fouler
- odpornější
adj: foulest
- nejšpinavější
adj: foulest
- nejodpornější
fouling
{fVlIN}
- znečištění
n: fouling
{fVlIN}
- usazenina
n: fouling
{fVlIN}
- nános
n: fouling
{fVlIN}
- nečistota
adv: foully
- špinavě
adv: foully
- odporně
n: foulness
{fVlnHs}
- znečištěnost
n: foulness
{fVlnHs}
- špína
n: foulness
{fVlnHs}
- ohavnost
n: foulness
{fVlnHs}
- nečistota
v: [idiom] run afoul of
např. být v rozporu se zákonem
- být v rozporu s
v: [idiom] run afoul of
- narazit do
v: [idiom] run foul of
např. být v rozporu se zákonem
- být v rozporu s
v: [idiom] run foul of
- narazit do

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit foul do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "foul" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž