Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz focus bylo nalezeno překladů: 24 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 17).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: focus
{fCkHs}
- soustředit
n: focus
{fCkHs}
- pozornost
v: focus
{fCkHs}
- koncentrovat
adj: focus
{fCkHs}
- ohniskový
focus
{fCkHs}
- soustředit se
focus
{fCkHs}
- zaostřit
n: [mat.] focus
{fCkHs}
- ohnisko
[eko.] artificial focus of epizooty - umělé ohnisko epizoocie
[eko.] focus groups - cílová skupina
focus on - soustředit se na
focused
{fCkHst}
- rozhodný
focused
{fCkHst}
- dozhodný
focused
{fCkHst}
- cílevědomý
v: focuses
{fCkHsIz}
- zaostřuje
focuses
{fCkHsIz}
- ohniska
n: focusing
{fCkHsIN}
- zaostřování
adj: focussed
{fCkHst}
- zaměřený
n: focussing
{fCkHsIN}
- zaostřování
adj: focussing
{fCkHsIN}
- zaměřující
n: focussing
{fCkHsIN}
- zaměřování
n: focussing
{fCkHsIN}
- soustřeďování
[eko.] latent focus of infection
- latentní ohnisko infekce
adj: unfocused
{HnfCkHst}
- nezaměřený
adj: unfocussed
- nezaostřený

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit focus do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "focus" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž