Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz family bylo nalezeno překladů: 31 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 22).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: family
{fEmHli:}
- řada
family
{fEmHli:}
- čeleď
n: family
{fEmHli:}
- skupina
adj: family
{fEmHli:}
- rodový
adj: family
{fEmHli:}
- rodinný
n: family
{fEmHli:}
- rod
family
{fEmHli:}
- rodokmen
n: [mat.] family
{fEmHli:}
- třída
family
{fEmHli:}
- rodina
adequate to support a family - postačující k výživě rodiny
n: extended family - rozšířená rodina
family allowance - rodinný příplatek
family allowance - rodinný přídavek
family allowances - rodinné přídavky
[eko.] family company - rodinný obchod
family law - rodinné právo
family leave - plánované rodičovství
family name - příjmení
family of four - čtyřčlenná rodina
family planning - regulace početí
family planning - plánované rodičovstv
family planning - plánované rodičovství
[amer.] family room - obývací pokoj
family tree - rodokmen
n: first family - vedoucí rodina
n: in a family way - jako doma
[stav.] multi-family house - bytový dům
multifamily
{mAltTfEmHli:}
- pro více rodin
nuclear family
(rodiče, prarodiče a děti)
- kmenová rodina
adv: subfamily
{sAbfEmHli:}
- podčeleď
n: superfamily
{su:pRfEmli:}
- nadčeleď

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit family do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "family" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž