Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz fail bylo nalezeno překladů: 45 (přesná shoda: 11, obsahující výraz: 34).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
fail
{fJl}
- nemít úspěch
fail
{fJl}
- nepodařit se
fail
{fJl}
- nepovést se
fail
{fJl}
- selhání
fail
{fJl}
- zklamat
[eko.] fail
{fJl}
- selhat, nedostávat se
v: fail
{fJl}
- propadnout
v: fail
{fJl}
- neuspět
fail
{fJl}
- ztroskotávat
fail
{fJl}
- ztroskotat
fail
{fJl}
- selhat
[tech.] common-cause failure - porucha se společnou příčinou
[eko.] externalities and market failure. - externality a selhání trhu
v: fail to - nedokázat
v: fail to - ne-
n: fail-safe - zabezpečení proti selhání
adj: failed
{fJld}
- neúspěšný
v: failed
{fJld}
- selhal
failed
{fJld}
- selhalo
adj: failing
{fJlIN}
- selhávající
n: failing
{fJlIN}
- selhání
n: pl. failings
{fJlINz}
- chyby
faille
- hedvábný ryps
v: fails
{fJlz}
- selhává
n: failure
{fJljR}
- závada
failure
{fJljR}
- neúspěch
failure
{fJljR}
- opomenutí
failure
{fJljR}
- opominutí
failure
{fJljR}
- prohra
[eko.] failure
{fJljR}
- nezdar, nedostatek
n: failure
{fJljR}
- selhání
n: [tech.] failure rate
zkratka FR
- intenzita poruch
pl. failures
{fJljRz}
- selhání
[eko.] government intervention failure
- selhání intervencí vlády
n: heart failure
- srdeční vada
heart failure
- srdeční mrtvice
heart failure
- selhání srdce
[eko.] integration failure
- selhání integrace
market failure
- selhání trhu
pass-fail
- buď anebo
adj: unfailing
{HnfJlIN}
- nevyčerpatelný
adj: unfailing
{HnfJlIN}
- neselhávající
adv: unfailingly
{HnfJlINli:}
- najisto
adv: unfailingly
{HnfJlINli:}
- neochvějně
adv: unfailingly
{HnfJlINli:}
- spolehlivě

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit fail do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "fail" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž