Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz evaluation bylo nalezeno překladů: 24 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 15).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: evaluation
{IvElju:JLHn}
- zhodnocení
n: evaluation
{IvElju:JLHn}
- oceňování
adj: evaluation
{IvElju:JLHn}
- hodnotící
evaluation
{IvElju:JLHn}
- určení ceny
[eko.] evaluation
{IvElju:JLHn}
- bonitace
n: evaluation
{IvElju:JLHn}
- vyhodnocení
n: evaluation
{IvElju:JLHn}
- ohodnocení
n: evaluation
{IvElju:JLHn}
- ocenění
n: evaluation
{IvElju:JLHn}
- hodnocení
[eko.] devaluation
{dIvElju:JLHn}
- devalvace, znehodnocení
devaluation
{dIvElju:JLHn}
- devalvace
[eko.] environmental performance evaluation
- hodnocení environmentálního profilu
[eko.] evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals
- metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců
[eko.] evaluation method of pesticide toxicity
- metoda hodnocení toxicity pesticidu
[eko.] evaluation method of pesticide toxicity with individual
- metoda hodnocení toxicity pesticidu na jedinci
n: pl. evaluations
{IvElju:JLHnz}
- odsuny
pl. evaluations
{IvElju:JLHnz}
- evakuace
[eko.] exposure evaluation
Složka hodnocení rizika sestávající z charakteristiky dané skupiny populace a velikosti expoziční dávky (koncentrace), a frekvence resp. trvání expozice. Může se zabývat expozicí již skončenou, trvající, či předpokládanou v delším časovém úseku.
- vyhodnocení expozice
[eko.] land evaluation
- bonitace půdy
[eko.] pesticide evaluation test object
- testovací objekt k hodnocení pesticidu
n: re-evaluation
- přehodnocení
n: reevaluation
{ri:IvElju:JLHn}
- přehodnocení
n: revaluation
{ri:vElju:JLHn}
- přehodnocení
revaluation
{ri:vElju:JLHn}
- revalvace

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit evaluation do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "evaluation" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž