Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz etc bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
etc
{etsehtRH}
- atd
[zkr.] [voj.] AETC - Air Education and Training Command
n: baronetcy - baronet
n: ETC =Estimated Time of Completion - předpokládaný čas dokončení
etc. - atd
[zkr.] (lat.) etc.
et cetera
- a tak dále
etch
{eS}
- leptat
v: etch
{eS}
- vyrýt
adj: etched
{eSt}
- vyrytý
n: etching
{eSIN}
- lept
far-fetched
- přitažený za vlasy
farfetched
{fa:rfeSt}
- přitažený za vlasy
fetch
{feS}
- přivést
fetch
{feS}
- přinést
v: fetch
{feS}
- dopravit
fetch
{feS}
- vynést
fetch
{feS}
- donést
fetch
{feS}
- donášet
v: fetch
{feS}
- dojít (si) pro
fetch up
- skončit kde
fetch up
- dostat se kam
adj: fetched
{feSt}
- přinesený
n: fetcher
- sluha
v: fetches
{feSIz}
- přináší
adj: fetching
{feSIN}
- přitažlivý
adj: fetching
{feSIN}
- báječný
fletcher
{fleSR}
- šípař
n: [jmén.] Fletcher
příjmení, mužské křestní jméno {fleSR}
- Fletcher
n: [female] [jmén.] Gretchen
{greSHn}
- ženské křestní jméno
ketch
{keS}
- druh plachetnice
n: ketchup
{keSHp}
- protlak
ketchup
{keSHp}
- kečup
kvetch
{kHveS}
- stěžovat si
n: letch
- touha
letch
- chtíč
n: [jmén.] Metcalf
příjmení {metkEf}
- Metcalf
v: outstretch
- roztáhnout
v: outstretch
- rozpřáhnout
v: outstretch
- napnout
adj: outstretched
{VtstreSt}
- natažený
v: overstretch
- přetáhnout
petcock
- odvzdušňovací ventil
[zkr.] PMETC
- Pardon Me ETC.
n: poor wretch
- nebožák
retch
- zvedat se žaludek
v: [mat.] sketch
{skeS}
- načrtnout
n: [mat.] sketch
{skeS}
- náčrtek
v: sketch
{skeS}
- skicovat
sketch
{skeS}
- skeč
sketch
{skeS}
- nákres
sketch
{skeS}
- načrtat
sketch
{skeS}
- náčrt
sketch
{skeS}
- skica
v: sketch in
- dokreslit
n: sketchbook
{skeSbUk}
- náčrtník
n: sketchbook
{skeSbUk}
- skicák
n: sketchbook
{skeSbUk}
- skicář
sketched
{skeSt}
- narýsován
n: pl. sketches
{skeSHz}
- náčrty
adj: sketchier
- povrchnější
adj: sketchiest
- nejpovrchnější
adv: sketchily
- náznakově
adv: sketchily
- povrchně
n: sketching
{skeSIN}
- načrtávání
n: sketching
{skeSIN}
- skicování
sketchpad
- desky na nákresy
n: sketchpad
- skicák
adj: sketchy
{skeSi:}
- letmý
adj: sketchy
{skeSi:}
- náčrtkovitý
adj: sketchy
{skeSi:}
- načrtnutý
adj: sketchy
{skeSi:}
- schématický
adj: sketchy
{skeSi:}
- skicovitý
adj: sketchy
{skeSi:}
- útržkovitý
adj: sketchy
{skeSi:}
- zběžný
n: [amer.] streetcar
{stri:tka:r}
- tramvaj
stretch
{streS}
- natáhnout
stretch
(roztáhnout se) {streS}
- roztáhnout
stretch
{streS}
- protáhnout
stretch
(táhnout se) {streS}
- táhnout
stretch
{streS}
- roztažení
stretch
{streS}
- natažení
stretch
{streS}
- úsek
stretch a point
- přehánět (zacházet do krajností), zacházet do krajností (přehánět), vyjít někomu vstříc, udělat ústupek
v: stretch back
- pocházet z
v: stretch back
- zasahovat do minulosti
stretch oneself out
- vypnout se
stretch out
- natáhnout se
stretch out
- natáhnout si pohodlně
stretch out
- prodloužit
stretch out
- protáhnout
stretch out
- rozevřít
stretch out
- rozprostírat se
stretch out
- rozpřáhnout
stretch out
- sáhnout
n: stretchability
- roztažnost
adj: stretchable
- natahovatelný
adj: stretched
{streSt}
- roztažený
stretched himself out
- vypjal se
stretched out
- natahovat
stretcher
{streSR}
- nosítka
v: stretches
{streSHz}
- natahuje

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit etc do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "etc" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž