Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz em bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
em
{em}
- písmeno m
n: a member - člen
a tempest in a teapot - mnoho povyku pro nic
abasement - ponížení
abasement - pokoření
n: abatement
{HbJtmHnt}
- zmenšení
[eko.] abatement
{HbJtmHnt}
- snížení, zmírnění
abatement
{HbJtmHnt}
- odečet
v: [prav.] abatement
{HbJtmHnt}
- zrušení
abatement
{HbJtmHnt}
- zmírnění
v: [prav.] abatement
{HbJtmHnt}
- zastavení
n: abatement
{HbJtmHnt}
- úleva
n: abatement
{HbJtmHnt}
- srážka
abatement
{HbJtmHnt}
- snížení
n: [fin.] abatement
{HbJtmHnt}
- sleva
n: abatement
{HbJtmHnt}
- rabat
v: abatement
{HbJtmHnt}
- potírání
v: abatement of a nuisance
- potírání zlořádů
abatements
{HbJtmHnts}
- zmírnění
abatements
{HbJtmHnts}
- povolení
abatements
{HbJtmHnts}
- zrušení
abortive attempt
- nezdařený pokus
adj: abovementioned
- dříve zmíněný
abridgement
- zkrácené vydání
v: abridgement
z textu
- výtah
absolute agreement
- naprostá shoda
[eko.] absolute biochemical oxidation
- úplná biochemická oxidace
adj: abstemious
- šetrný
adj: abstemious
- zdrženlivý
adj: abstemious
- střídmý
adv: abstemiously
- zdrženlivě
adv: abstemiously
- střídmě
n: abstemiousness
- zdrženlivost
n: abstemiousness
- střídmost
[eko.] abstract system
- abstraktní systém
adj: academe
{EkHdi:m}
- akademický
n: academia
{EkHdi:mi:H}
- akademie
n: academian
- akademik
adj: academic
{EkHdemIk}
- teoretický
n: academic
{EkHdemIk}
- akademik
adj: academic
{EkHdemIk}
- vysokoškolský
adj: academic
{EkHdemIk}
- vědecký
adj: academic
{EkHdemIk}
- humanitní
adj: academic
{EkHdemIk}
- akademický
n: academic degree
- akademický titul
n: academic freedom
- akademická svoboda
n: academic year
- školní rok
n: academic year
- akademický rok
adj: academical
- vysokoškolský
adj: academical
- akademický
adv: academically
{EkHdemIkli:}
- akademicky
n: academician
{EkHdHmILHn}
- akademik
n: academics
{EkHdemIks}
- profesoři
n: pl. academies
{HkEdHmi:z}
- akademie
n: academism
- akademismus
n: academy
{HkEdHmi:}
- akademie
acceptance of membership
- přijetí členství
n: [fin.] accounting system
- účetní systém
n: accoutrement
- náčiní
pl. [fin.] accrued items
- dohadné položky
n: acetonemia
- acetonémie
n: achievement
{HSi:vmHnt}
- dosažení
achievement
{HSi:vmHnt}
- významný čin
achievement
{HSi:vmHnt}
- výkon
achievement
{HSi:vmHnt}
- úspěch
n: pl. achievements
{HSi:vmHnts}
- činy
n: acknowledgement
{Ekna:lIZmHnt}
- uznání
n: acknowledgement
{Ekna:lIZmHnt}
- poděkování
acknowledgement
příjmu {Ekna:lIZmHnt}
- potvrzení
acknowledgement
{Ekna:lIZmHnt}
- ocenění
n: pl. acknowledgements
- uznání
n: pl. acknowledgements
- poděkování
n: acquirement
- nabytí
n: acquirement
- získání
n: acquirement
- akvizice
n: acquirement
- dosažení
acquirement
- vzdělání
[eko.] activation system
- aktivační soustava
actuarial mathematics
- pojistná matematika
acute problem
- naléhavý problém
adv: ad valorem
- podle hodnoty
[eko.] ad valorem tariff
- tarif ad valorem (k hodnotě)
n: ad valorem tax
- hodnotová daň
[eko.] adding-up problem
- problém sčítání
admeasurement
- velikost
admeasurement
- rozvržení
admeasurement
- tonáž
admeasurement
- rozměry
admeasurement
- přidělování
admeasurement
- měření
n: advancement
{HdvEnsmHnt}
- pokrok
advancement
{HdvEnsmHnt}
- postup
advancement
{HdvEnsmHnt}
- zdokonalení
advancement
{HdvEnsmHnt}
- vývoj
advancement
{HdvEnsmHnt}
- zlepšení
advancement
{HdvEnsmHnt}
- povýšení
advancement
{HdvEnsmHnt}
- vynález
advancements
{HdvEnsmHnts}
- vynálezy
advertisement
{HdvRtHzmHnt}
- reklama
advertisement
{HdvRtHzmHnt}
- inzerát
n: pl. advertisements
{EdvRtTzmHnts}
- reklamy

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit em do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "em" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž