Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz electro bylo nalezeno překladů: 89 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 88).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
electro
{IlektrC}
- galvanicky
electrocardiogram
{IlektrCka:rdi:HgrEm}
- elektrokardiogram
n: electrocardiograph
- elektrokardiograf
electrocardiograph
- eKG
adj: electrocardiographic
- elektrokardiografický
n: electrocardiography
- elektrokardiografie
adj: electrochemical
{HlektrCkehmIkHl}
- elektrochemický
adv: electrochemically
- elektrochemicky
n: electrochemistry
- elektrochemie
v: electrocute
{IlektrHkju:t}
- popravit
electrocute
{IlektrHkju:t}
- popravit elektřinou
electrocuted
{IlektrHkju:tId}
- popravený elektřinou
n: electrocution
{IlektrHkju:LHn}
- poprava
electrocution
{IlektrHkju:LHn}
- poprava elektrickým křeslem
n: electrode
{IlektrCd}
- elektroda
n: electrodeposition
- pokovování
n: pl. electrodes
{IlektrCdz}
- elektrody
adj: electrodynamic
- elektrodynamický
n: electrodynamics
{IlektrCdTnEmIks}
- elektrodynamika
n: electroencephalogram
- elektroencefalogram
n: electroencephalograph
přístroj
- elektroencefalograf
adj: electroencephalographic
- elektroencefalografická
n: electroencephalography
vědní obor
- electroencefalografie
n: electrologist
- elektrokosmetik
adj: electroluminescent
- elektroluminiscenční
v: electrolyse
- elektrolyzovat
electrolysis
{Ilektra:lHsHs}
- elektrolýza
electrolyte
- elektrolyt
electrolytic
{IlektrHlItIk}
- elektrolytický
adv: electrolytically
- elektrolyticky
electromagnet
{IlektrCmEgnHt}
- elektromagnet
adj: electromagnetic
{IlektrCmEgnehtIk}
- elektromagnetický
[eko.] electromagnetic radiation
- elektromagnetické záření
electromagnetic wave
- elektromagnetická vlna
adv: electromagnetically
- elektromagneticky
electromagnetics
- elektromagnetismus
electromagnetism
{IlektrCmEgnHtIzHm}
- elektromagnetismus
adj: electromechanical
{IlektrCmHkEnIkHl}
- elektromechanický
n: electromechanical device
- elektromechanické zařízení
n: electromechanics
- elektromechanika
[eko.] electrometeor
- elektrometeor
n: electrometer
- elektroměr
electromotive
- týkající se výroby elektřiny
electromotive force
- elektromotorická síla
electromyogram
- elektromyogram
n: electron
{Ilektra:n}
- elektron
n: electron accelerator
- elektronový akcelerátor
n: electron beam
- elektronový paprsek
n: electron microscope
- elektronový mikroskop
adj: electron microscopic
využívající elektronové mikroskopie
- elektronovo mikroskopický
n: electron microscopy
- elektronová mikroskopie
n: electron multiplier
- elektronový násobič
n: electron orbit
dráha v níž elektron v atomu obíhá kolem jádra
- elektronový orbit
n: electron tube
- elektronka
n: electron volt
- elektron volt
adj: electronegative
- elektronegativní
n: electronegativity
- elektronegativita
adj: electroneutral
- elektricky neutrální
electronic
{Ilektra:nIk}
- elektronický
n: electronic communication
- elektronická komunikace
n: electronic data processing
- elektronické zpracování dat
n: electronic device
- elektronické zařízení
n: electronic dictionary
- elektronický slovník
[tech.] electronic engineer
- elektrotechnik
[tech.] electronic engineer
- elektroinženýr
electronic mail
- elektronická pošta
electronic money transfer
- elektronický převod
n: electronic music
- elektronická hudba
n: electronic signal
- elektronický signál
n: electronic voltmeter
- elektronický voltmetr
adv: electronically
{Ilektra:nIkHli:}
- elektronicky
electronics
{Ilektra:nIks}
- elektronika
n: pl. electrons
{Ilektra:nz}
- elektrony
n: electrophoresis
- elektroforéza
electroplate
- galvanicky pokovovat
adj: electropositive
- elektropozitivní
n: electroscope
- elektroskop
n: electroshock
{IlektrCLa:k}
- elektrošok
n: [med.] electroshock therapy
terapie elektrickým proudem užívaná u některých onemocnění (zejména psychických)
- elektrošoková terapie
adj: electrostatic
{IlektrCstEtIk}
- elektrostatický
n: electrostatics
- elektrostatika
n: electrotype
- galvanotyp
n: microelectronic
{mTkrCIlektra:nIk}
- mikroelektronika
adj: microelectronic
{mTkrCIlektra:nIk}
- mikroelektronický
n: microelectronics
{mTkrCIlektra:nIks}
- mikroelektronika
adj: optoelectronic
- optoelektronický
n: photoelectron
- fotoelektron
n: polyelectrolyte
- polyelektrolyt
n: valence electron
- valenční elektron

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit electro do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "electro" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž