Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz efficient bylo nalezeno překladů: 40 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 33).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: efficient
{IfILHnt}
- efektivní
efficient
{IfILHnt}
- účinný
adj: efficient
{IfILHnt}
- účelný
adj: efficient
{IfILHnt}
- zdatný
adj: efficient
{IfILHnt}
- schopný
[eko.] efficient
{IfILHnt}
- schopný, výkonný
adj: efficient
{IfILHnt}
- výkonný
n: [fyz.] absorption coefficient - koeficient absorpce
[eko.] accumulation coefficient - kumulační koeficient (toxické látky)
n: coefficient
{kCHfILHnt}
- ukazatel
n: coefficient
{kCHfILHnt}
- koeficient
n: pl. coefficients
{kCHfILHnts}
- koeficienty
adj: cost-efficient
- nákladově efektivní
[eko.] deaktivation coefficient
- dezaktivační koeficient (vodní hospodářství)
[eko.] deoxidation coefficient
- dezoxidační součinitel
[eko.] deoxygenation coefficient
- dezoxygenační součinitel
[eko.] dynamic efficient sustainable yield
- dynamicky efektivní setrvalý výnos
[eko.] efficient production
- efektivní výroba
adv: efficiently
{IfILHntli:}
- účinně
adv: efficiently
{IfILHntli:}
- výkonně
[eko.] exploitation coefficient of irrigation water
- součinitel využitelnosti závlahové vody
[eko.] Gini Coefficient.
- Giniho koeficient
adj: inefficient
{InIfILHnt}
- neschopný
adj: inefficient
{InIfILHnt}
- nevýkonný
adj: inefficient
{InIfILHnt}
- neúčinný
adj: inefficient
{InIfILHnt}
- neefektivní
[eko.] inefficient production
- neefektivní výroba
adv: inefficiently
{InIfILHntli:}
- neefektivně
[eko.] lossy coefficient
- ztrátový součinitel
[mat.] method of undetermined coefficients
- metoda neurčitých koeficientů
[eko.] minimum efficient scale
- Minimální efektivní rozsah
numerical coefficient
- číselný koeficient
[eko.] pesticide accumulation coefficient
- koeficient kumulace pesticidu
[eko.] phenol coefficient
- fenolový koeficient
[eko.] property rights, efficient structures
- vlastnická práva, efektivní struktura
[eko.] static-efficient sustained yield in fisheries
- statická efektivnost - udržitelný výnos v rybářství
[eko.] temperature coefficient
- Q 10 teplotní koeficient
[eko.] temperature coefficient
- teplotní koeficient Q 1
[eko.] water exploitation coefficient of irrigated area
- součinitel využitelnosti vody na zavlažované ploše
[eko.] water exploitation coefficient of irrigation network
- součinitel využitelnosti vody v závlahové síti

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit efficient do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "efficient" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž