Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz edit bylo nalezeno překladů: 107 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: edit
{edHt}
- uspořádat
v: edit
{edHt}
- sestavit
v: edit
{edHt}
- stříhat např. film
v: edit
{edHt}
- redigovat
v: edit
{edHt}
- editovat
v: edit
{edHt}
- upravit
v: edit
{edHt}
- upravovat
acceptance credit - akceptační úvěr
v: accredit - připisovat
accredit - akreditovat
v: accredit to - připisovat
n: accreditation
{HkredHtJLHn}
- akreditace
accredited
{HkredItId}
- akreditován
n: advice of credit
- dobropis
[eko.] banking of pollution credits.
- uložení práv na znečišťování
buyer's credit
- úvěr kupujícího
[eko.] Commodity Credit Corporation (CCC).
- úvěrová komoditní organizace (CCC)
consumer credit
- spotřební úvěr
copy editor
- redaktor
n: credit
{kredHt}
- kredit
credit
{kredHt}
- zápočet
[eko.] credit
{kredHt}
- úvěr, důvěra
[eko.] credit
{kredHt}
- kredit, úvěr
n: credit
{kredHt}
- úvěr
n: credit
{kredHt}
- příspěvek
n: credit
{kredHt}
- čest
n: credit advice
- dobropis
[eko.] credit bank
- úvěrová banka
n: credit book
- index (vysokoškolsky)
credit card
- úvěrová karta
credit card
- kreditní karta
[eko.] credit facilities
- úvěrový příslib
credit limit
- úvěrový limit
credit limit
- kreditní limit
credit line
- úvěrový limit
credit line
- hranice úvěru
n: credit note
- dobropis
credit policy
- úvěrová politika
credit rating
- hodnocení úvěruschopnosti
credit rating
- hodnocení úvěru
credit side
- strana účtu "dal"
credit terms
- podmínky poskytování úvěru
credit union
- úvěrový svaz
credit union
- úvěrová společnost
[fin.] credit union
- Družstevní záložna
credit v
- připsat
n: creditability
- chvályhodnost
adj: creditable
{kredHtHbHl}
- započitatelný
adj: creditable
{kredHtHbHl}
- solidní
adj: creditable
{kredHtHbHl}
- chválihodný
adv: creditably
{kredHtHbli:}
- úctyhodně
adj: credited
{kredHtHd}
- zmiňovaný
adj: credited
{kredHtHd}
- připisovaný
n: crediting
{kredHtIN}
- připsání
creditor
{kredHtR}
- věřitel
creditor country
- věřitelský stát
n: pl. credits
{kredIts}
- úvěry
n: pl. credits
{kredIts}
- titulky
n: pl. credits
{kredIts}
- příspěvky
n: creditworthiness
{kredItwRDi:nHs}
- úvěrová spolehlivost
creditworthiness
{kredItwRDi:nHs}
- úvěruschopnost
adj: creditworthy
{kredItwRDi:}
- úvěruschopný
n: discredit
{dIskredHt}
- ostuda
v: discredit
{dIskredHt}
- znemožnit
v: discredit
{dIskredHt}
- poškodit
v: discredit
{dIskredHt}
- diskreditovat
adj: discreditable
- nedůstojný
adj: discredited
{dIskredItId}
- diskreditovaný
n: discrediting
{dIskredHtIN}
- diskreditování
documentary credit
- dokumentární úvěr
v: edit out
- vystřihnout
v: edit out
- vynechat
adj: editable
- upravitelný
adj: editable
- editovatelný
adj: edited
{edHtHd}
- editovaný
n: [jmén.] Edith
příjmení, ženské křestní jméno {i:dIQ}
- Edith
Edith
ženské jméno {i:dIQ}
- Edita
n: editing
{edHtIN}
- editace
editing
{edHtIN}
- upravovat
n: edition
{HdILHn}
- náklad
n: edition
{HdILHn}
- edice
n: edition
{HdILHn}
- vydání
edition size
- náklad
n: pl. editions
{IdILHnz}
- náklady
n: pl. editions
{IdILHnz}
- edice
n: pl. editions
{IdILHnz}
- vydání
n: editor
{edHtR}
- redaktor
editor
{edHtR}
- střihač např. filmu
editor
{edHtR}
- šéfredaktor
editor
{edHtR}
- editor
editor
{edHtR}
- vydavatel
editor in chief
- šéfredaktor
adj: editorial
{edHtOri:Hl}
- redaktorský
n: editorial
{edHtOri:Hl}
- úvodník
adj: editorial
{edHtOri:Hl}
- vydavatelský
editorial
{edHtOri:Hl}
- redakční
editorial
{edHtOri:Hl}
- článek
v: editorialize
{edHtOri:HlTz}
- veřejně vyjadřovat názor
v: editorialize
{edHtOri:HlTz}
- veřejně komentovat
adv: editorially
{edHtOri:Hli:}
- vydavatelsky
n: pl. editorials
{edHtOri:Hlz}
- úvodníky
n: pl. editors
{edItRz}
- střihači
n: pl. editors
{edItRz}
- vydavatelé
n: editorship
{edHtRLIp}
- redigování
n: editorship
(činnost) {edHtRLIp}
- vydavatelství
n: editress
- redaktorka
v: edits
{edIts}
- upravuje

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit edit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "edit" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž