Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz edge bylo nalezeno překladů: 112 (přesná shoda: 12, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: edge
{eZ}
- ostrost
n: edge
{eZ}
- prudkost
n: edge
{eZ}
- břitkost
n: edge
{eZ}
- lem
v: edge
{eZ}
- brousit
v: edge
{eZ}
- lemovat
edge
{eZ}
- ostří
v: edge
{eZ}
- hranit
edge
{eZ}
- pokraj
edge
{eZ}
- okraj
edge
{eZ}
- kraj
n: edge
{eZ}
- hrana
a double-edged sword - dvousečný meč
v: acknowledge
{Ekna:lIZ}
- přiznat
v: acknowledge
{Ekna:lIZ}
- potvrdit
v: acknowledge
{Ekna:lIZ}
- uznat
v: acknowledge
{Ekna:lIZ}
- uznávat
v: acknowledge
{Ekna:lIZ}
- vzít na vědomí
v: acknowledge
{Ekna:lIZ}
- kvitovat
adj: acknowledged
{Ekna:lIZd}
- uznávaný
adj: acknowledged
{Ekna:lIZd}
- přijímaný
adj: acknowledged
{Ekna:lIZd}
- potvrzený
n: acknowledgement
{Ekna:lIZmHnt}
- uznání
n: acknowledgement
{Ekna:lIZmHnt}
- poděkování
acknowledgement
příjmu {Ekna:lIZmHnt}
- potvrzení
acknowledgement
{Ekna:lIZmHnt}
- ocenění
n: pl. acknowledgements
- uznání
n: pl. acknowledgements
- poděkování
v: acknowledges
{Ekna:lIZIz}
- uznává
v: acknowledges
{Ekna:lIZIz}
- děkuje
n: cutting edge
- břit
cutting edge
- ostří
adj: cutting-edge
- pronikavý
adj: double-edged
- dvousečný
adj: double-edged
- dvojznačný
v: dredge
{dreZ}
- bagrovat
dredge
{dreZ}
- prohledávat dno
dredge
{dreZ}
- plovoucí bagr
dredger
- plovoucí rypadlo
v: edge in
- vsunout
edged
{eZd}
- vroubený
adj: edgeless
- tupý
n: edger
{eZR}
- lemovačka
n: [jmén.] Edgerton
příjmení {eZRtHn}
- Edgerton
n: pl. edges
{eZHz}
- hrany
n: edgeways
{eZwJz}
- bokem
edgeways
{eZwJz}
- stranou
edgewise
- bokem
v: fledge
- opeřit se
n: fledge
- opeření
adj: fledged
{fleZd}
- opeřený
adj: fledged
{fleZd}
- létavý
fledgeling
- ptáče
fledgeling
- nezkušený člověk
fledgeling
- mladé ptáče
n: foreknowledge
- informovanost
adj: full-fledged
- plnohodnotný
full-fledged
- plně kvalifikovaný
adj: fully-fledged
- plnohodnotný
general knowledge
- široké znalosti
general knowledge
- všeobecné znalosti
n: general ledger
- hlavní účetní kniha
n: gilt-edge
- zlacená ořízka
adj: gilt-edged
- prvotřídní
hedge
{heZ}
- zeď
[eko.] hedge
{heZ}
- ochrana, bariéra, hráz
n: hedge
{heZ}
- překážka
n: hedge
{heZ}
- bariéra
hedge
{heZ}
- křoví
n: hedge
{heZ}
- živý plot
n: hedgehog
{heZha:g}
- ježek
n: pl. hedgehogs
{heZha:gz}
- ježci
hedgehop
- letět těsně při zemi
hedgehop
- letět nízkým letem
hedgerow
- živý plot
[eko.] Hedgers.
- osoby zajišťující se před ztrátou stelážním termín.obchodem
n: pl. hedges
{heZIz}
- překážky
hedges
{heZIz}
- živé ploty
kedgeree
- druh rýžového pokrmu
n: knowledge
{na:lHZ}
- vzdělání
n: knowledge
{na:lHZ}
- vědění
knowledge
{na:lHZ}
- vědomost
knowledge
{na:lHZ}
- znalosti
knowledge
{na:lHZ}
- znalost
knowledge
{na:lHZ}
- vědomí
knowledge
{na:lHZ}
- vědomosti
adj: knowledgeable
{na:lHZHbHl}
- poučený
knowledgeable
{na:lHZHbHl}
- dobře informovaný
knowledgeably
{na:lIZHbli:}
- s dobrými informacemi
n: ledge
{leZ}
- lišta
n: ledge
{leZ}
- římsa
n: ledge
{leZ}
- parapet
[eko.] ledger
{leZR}
- hlavní /účetní/ kniha
ledger
{leZR}
- hlavní účetní kniha
n: ledger
{leZR}
- účetní kniha
[též přen.] on edge
- na okraji
[fráz.] on the raggedy edge
- na ostří nože
over the edge
- přes okraj
[eko.] overflow edge
- hrana přelivu
n: piece of knowledge
- poznatek
v: pledge
{pleZ}
- zavázat se
v: pledge
{pleZ}
- slíbit
n: pledge
{pleZ}
- ručení
n: pledge
{pleZ}
- slib
n: pledge
{pleZ}
- záruka
n: pledge
{pleZ}
- závazek
n: pledge
{pleZ}
- záruka, ručení
n: pledge
{pleZ}
- zástava
adj: pledged
{pleZd}
- slíbený
adj: pledged
{pleZd}
- zastavený
n: pledgee
- zástavní věřitel
n: pledger
{pleZR}
- dlužník

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit edge do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "edge" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž