Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz ducat bylo nalezeno překladů: 39 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 38).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: ducat - dukát
v: co-educate - koedukovat
n: coeducation - koedukace
v: educate
{eZHkJt}
- vzdělat
v: educate
{eZHkJt}
- vychovávat
v: educate
např. zlozvyku {eZHkJt}
- odnaučit
v: educate
{eZHkJt}
- vzdělávat
adj: educated
{eZHkJtHd}
- vzdělaný
adj: educating
{eZHkJtIN}
- výchovný
adj: educating
{eZHkJtIN}
- vzdělávací
n: education
{eZHkJLHn}
- vzdělávání
n: education
{eZHkJLHn}
- výchova
n: education
{eZHkJLHn}
- školství
n: education
{eZHkJLHn}
- vzdělání
n: education
{eZHkJLHn}
- výuka
adj: educational
{eZHkJLHnHl}
- výchovný
adj: educational
{eZHkJLHnHl}
- vzdělávací
n: educationalist
- pedagog
adv: educationally
{eZHkJLHnHli:}
- výchovně
adv: educationally
{eZHkJLHnHli:}
- naučně
educationist
- pedagog
adj: educative
- výchovný
n: educator
{eZHkJtR}
- vychovatel
n: educator
{eZHkJtR}
- vyučující
n: pl. educators
{eZHkJtRz}
- vychovatelé
n: pl. educators
{eZHkJtRz}
- vyučující
noneducational
- nesouvisející se studiem
noneducational
- nevýchovný
n: physical education
- tělocvik
n: reeducation
- převýchova
[eko.] secondary education
Část národního vzdělávacího systému, která následuje po prvním neboli základním stupni a která je ukončena bezprostředně před vstupem na vysokou školu nebo podobnou instituci.
- středoškolské vzdělání
adj: self-educated
- sebevzdělaný
n: self-education
- sebevzdělávání
sex education
- sexuální výchova
special education
- speciální pedagogika
undereducate
- málo vzdělaný
undereducate
- nevzdělaný
adj: uneducated
{HneZUkJtId}
- nevzdělaný
adj: well-educated
- vzdělaný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit ducat do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "ducat" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž