Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz drainage bylo nalezeno překladů: 82 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 77).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
drainage
{drJnHZ}
- vypouštění
[eko.] drainage
{drJnHZ}
- odvodnění
n: drainage
{drJnHZ}
- vysoušení
n: drainage
{drJnHZ}
- odvodňování
drainage
{drJnHZ}
- drenáž
[eko.] areal drainage - plošné odvodnění
[eko.] areal drainage - plošná drenáž
[eko.] biological drainage - biologické odvodnění
[eko.] combination drainage - dvouetážová drenáž
[eko.] combined drainage - kombinovaná drenáž
[eko.] conducting drainage assembly - drenážní souřad
[eko.] conducting main drainage ditch - svodný odvodňovací příkop
[eko.] cross drainage - křížová drenáž
[eko.] drainage basin - povodí
[eko.] drainage canal - odvodňovací kanál
[eko.] drainage canal network density - hustota odvodňovací kanálové sítě
[eko.] drainage canal structure - objekt odvodňovacího kanálu
[eko.] drainage discharge - drenážní odtok
[eko.] drainage discharge module - specifický drenážní odtok
[eko.] drainage equipment - odvodňovací zařízení
[eko.] drainage equipment element - odvodňovací prvek
[eko.] drainage equipment element - odvodňovací detail
[eko.] drainage filter - drenážní filtr
[eko.] drainage flowing - drenážní proudění
[eko.] drainage group - drenážní skupina
[eko.] drainage inspection well - drenážní šachtice
[eko.] drainage machine - drenážní stroj
[eko.] drainage method - způsob odvodnění
[eko.] drainage network - odvodňovací síť
[eko.] drainage network - drenážní síť
[eko.] drainage network density - hustota odvodňovací sítě
[eko.] drainage network density - hustota drenážní sítě
[eko.] drainage outlet structure - drenážní výusť
[eko.] drainage pipe line - drenážní potrubí
[eko.] drainage pumping station - odvodňovací čerpací stanice
[eko.] drainage structure - drenážní objekt
[eko.] drainage system - odvodňovací soustava
[eko.] drainage system admission - zaústění odvodňovací soustavy
[eko.] drainage tapening - páskování
[eko.] drainage trench - drenážní rýha
[eko.] drainage water - drenážní voda
[eko.] drainage well - drenážní šachtice
[eko.] drainage with deep digging - drenáž s podrýváním
[eko.] drainage with depth-loosening - drenáž s hloubkovým kypřením
[eko.] drainage with digging - drenáž s podrýváním
[eko.] excavation technology of drainage construction - výkopová technologie výstavby drenáže
[eko.] excavationless technology of drainage construction - bezvýkopová technologie výstavby drenáže
[eko.] gravity drainage - gravitační odvodnění
[eko.] horizontal drainage - horizontální drenáž
[eko.] isolated drainage - ojedinělá drenáž
[eko.] land drainage - odvodňování půdy
[eko.] landfill drainage system - drenážní systém skládky
[eko.] local drainage - místní odvodnění
[eko.] longitudinal drainage - podélná drenáž
[eko.] main drainage canal - hlavní odvodňovací kanál
[eko.] mole drainage - krtčí drenáž
[eko.] molening drainage - drenáž s krtkováním
[eko.] open collecting drainage ditch - sběrný odvodňovací příkop
[eko.] outlet drainage canal - odpadní kanál
[eko.] Peterson drainage - navlažovací drenáž
n: [eko.] pipe drainage - trubková drenáž
n: [eko.] pumping drainage - odvodnění čerpáním
[eko.] regulation drainage - regulační drenáž
[eko.] Rérolle drainage system - Rérollova drenáž
[eko.] reservoir drainage period - doba prázdnění nádrže
[eko.] sequential drainage - etapové odvodnění
[eko.] slotted drainage - štěrbinová drenáž
[eko.] specific drainage discharge rate - specifický drenážní odtok
[eko.] steady drainage flowing - ustálené drenážní proudění
[eko.] subsurface drainage - podzemní odvodnění
[eko.] successive drainage - postupné odvodnění
[eko.] surface drainage - povrchové odvodnění
[eko.] systematic drainage - systematická drenáž
[eko.] systematic drainage - systematické odvodnění
[eko.] tile drainage - trubková drenáž
[eko.] transient drainage flowing - tranzientní drenážní proudění
[eko.] transversal drainage - příčná drenáž
[eko.] two-layer drainage - dvouetážová drenáž
[eko.] unsteady drainage flowing - neustálené drenážní proudění
[eko.] vertical drainage - vertikální drenáž
[eko.] zig zag drainage - blesková drenáž
[eko.] zigzag drainage - protisměrná drenáž

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit drainage do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "drainage" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž