Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz criminal bylo nalezeno překladů: 29 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 23).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
criminal
{krImHnHl}
- kriminální
criminal
{krImHnHl}
- recidivista
criminal
{krImHnHl}
- trestní
adj: criminal
{krImHnHl}
- trestný
adj: criminal
{krImHnHl}
- zločinný
criminal
{krImHnHl}
- zločinec
criminal assault - znásilnění
criminal assault - násilné napadení
criminal careless - trestuhodná nedbalost
criminal connexion - cizoložství
criminal contempt - urážka soudu
criminal conversation - cizoložství
criminal idiot - trestuhodný idiot
Criminal Investigation Department - oddělení pro vyšetřování u britské policie
n: criminalisation - kriminalizování
v: criminalise - kriminalizovat
v: criminalised - kriminalizoval
n: criminality
{krImHnElIti:}
- kriminalita
adv: criminally
{krImHnHli:}
- trestuhodně
adv: criminally
{krImHnHli:}
- trestně
n: pl. criminals
{krImHnHlz}
- zločinci
n: pl. criminals
{krImHnHlz}
- kriminálníci
n: decriminalisation
- dekriminalizace
v: decriminalise
- dekriminalizovat
v: decriminalised
- dekriminalizoval
noncriminal
{na:nkrImInHl}
- nezločinný
noncriminal
{na:nkrImInHl}
- netrestný
noncriminal
{na:nkrImInHl}
- netýkající se trestního práva
n: war criminal
- válečný zločinec

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit criminal do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "criminal" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž