Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz construction bylo nalezeno překladů: 21 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 16).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: construction
{kHnstrAkLHn}
- zhotovení
n: construction
{kHnstrAkLHn}
- sestrojení
n: construction
{kHnstrAkLHn}
- provedení
n: construction
{kHnstrAkLHn}
- stavění
n: construction
{kHnstrAkLHn}
- konstrukce
construction site - staveniště
[eko.] construction waste - stavební odpad
adj: constructional - konstrukční
constructionist
{kHnstrAkLHnIst}
- konstruktér
pl. constructions
{kHnstrAkLHnz}
- konstrukce
n: deconstruction
{di:kHnstrAkLHn}
- narušení
deconstructionist
- zastánce dekonstrukcionismu
[eko.] ecological construction
- ekologická stavba
[eko.] European Bank for Reconstruction and Development
- Evropská banka pro obnovu a rozvoj
[eko.] excavation technology of drainage construction
- výkopová technologie výstavby drenáže
[eko.] excavationless technology of drainage construction
- bezvýkopová technologie výstavby drenáže
[eko.] International Bank for Reconstruction and Development
- Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj
public constructions
- veřejné stavby
n: reconstruction
{ri:kHnstrAkLHn}
- rekonstrukce
n: reconstruction
{ri:kHnstrAkLHn}
- přestavba
[eko.] water protection construction
- zařízení na ochranu vody

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit construction do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "construction" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž