Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz colon bylo nalezeno překladů: 44 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 41).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
colon
{kClHn}
- tlusté střevo
colon
{kClHn}
- tračník
colon
{kClHn}
- dvojtečka
n: colonel
{kRnHl}
- plukovník
n: colonial
{kHlCni:Hl}
- osadník
colonial
{kHlCni:Hl}
- osadní
adj: colonial
{kHlCni:Hl}
- koloniální
n: colonialism
{kHlCni:HlIzHm}
- kolonializmus
n: colonialist
- kolonizátor
adj: colonialist
- kolonialistický
n: colonic
- týkající se tlustého střeva
n: pl. colonies
{ka:lHni:z}
- kolonie
n: colonisation
- kolonizace
v: colonise
- osídlit
v: colonise
- kolonizovat
adj: colonised
- osídlený
adj: colonised
- kolonizovaný
n: colonist
- osadník
colonist
- obyvatel kolonie
n: colonist
- kolonista
colonists
{ka:lHnHsts}
- kolonisté
n: colonization
{ka:lHnIzJLHn}
- kolonizace
v: colonize
{ka:lHnTz}
- kolonizovat
adj: colonized
{ka:lHnTzd}
- kolonizovaný
v: colonized
{ka:lHnTzd}
- kolonizoval
n: colonizer
- kolonizátor
colonnade
{ka:lHnJd}
- sloupořadí
n: colonnade
{ka:lHnJd}
- kolonáda
colonnaded
- kolonádový
n: colonoscope
- sigmoidoskop
n: pl. colons
- dvojtečky
n: colony
{ka:lHni:}
- kolonie
n: decolonisation
- osvobození
n: decolonisation
- dekolonizace
n: decolonization
- dekolonizace
decolonization
- osvobození
v: decolonize
- dekolonizovat
n: lieutenant colonel
- podplukovník
neocolonialism
- neokolonializmus
n: neocolonialism
- novokolonialismus
recolonization
- nová kolonizace
semi-colon
- středník
n: semicolon
- středník
n: pl. semicolons
- středníky

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit colon do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "colon" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž