Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz charge bylo nalezeno překladů: 131 (přesná shoda: 31, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: charge
{Sa:rZ}
- žaloba
v: charge
{Sa:rZ}
- zatížit
n: charge
{Sa:rZ}
- zatížení
v: charge
{Sa:rZ}
- vinit
v: charge
{Sa:rZ}
- uvalit
n: charge
{Sa:rZ}
- taxa
v: charge
{Sa:rZ}
- pověřit
n: charge
{Sa:rZ}
- pověření
n: charge
{Sa:rZ}
- povinnost
n: charge
{Sa:rZ}
- obžaloba
v: charge
{Sa:rZ}
- obvinit
v: charge
{Sa:rZ}
- nabíjet
n: charge
{Sa:rZ}
- břemeno
charge
{Sa:rZ}
- finanční závazek
charge
{Sa:rZ}
- účtovat k tíži
charge
{Sa:rZ}
- zátěž
charge
{Sa:rZ}
- účtovat si
charge
{Sa:rZ}
- náboj
charge
{Sa:rZ}
- nabití
charge
{Sa:rZ}
- nabít
charge
{Sa:rZ}
- břímě
charge
{Sa:rZ}
- výpad
[eko.] charge
{Sa:rZ}
- poplatek, cena
v: charge
{Sa:rZ}
- požadovat
v: charge
{Sa:rZ}
- obžalovat
n: charge
{Sa:rZ}
- útok
v: charge
{Sa:rZ}
- účtovat
n: charge
{Sa:rZ}
- závazek
charge
{Sa:rZ}
- nálož
charge
{Sa:rZ}
- obvinění
charge
{Sa:rZ}
- poplatek
additional charge
k ceně
- přirážka
additional charges
- náklady navíc
additional charges
- dodatečné náklady
[eko.] administrative charges.
- administrativní poplatky
[eko.] admission /entrance/ charge
- vstupní poplatek
[eko.] bank charges
- bankovní poplatky
[eko.] banking charges
- bankovní poplatky
charge account
- úvěrové konto
charge account
- otevřený účet
v: charge up
- dobíjet
adj: chargeable
{Sa:rZHbHl}
- zdanitelný
adj: chargeable
{Sa:rZHbHl}
- zatížitelný
adj: chargeable
{Sa:rZHbHl}
- účtovatelný
adj: charged
{Sa:rZd}
- napjatý
adj: charged
{Sa:rZd}
- nabitý
n: charger
{Sa:rZR}
- nakládač
n: charger
{Sa:rZR}
- nabíječka
n: pl. charges
{Sa:rZHz}
- poplatky
n: pl. charges
{Sa:rZHz}
- náklady
charges
{Sa:rZHz}
- výdaje
n: countercharge
- protižaloba
n: depth charge
- hlubinná puma
v: discharge
{dIsSa:rZ}
- vystřelit
v: discharge
{dIsSa:rZ}
- vypálit
v: discharge
{dIsSa:rZ}
- vyprázdnit
[eko.] discharge
{dIsSa:rZ}
- vypustit, propustit
n: discharge
{dIsSa:rZ}
- vylodění
n: discharge
{dIsSa:rZ}
- vykládka
v: discharge
{dIsSa:rZ}
- vybít
v: discharge
{dIsSa:rZ}
- propustit
n: discharge
{dIsSa:rZ}
- průtok
adj: discharged
{dIsSa:rZd}
- zproštěný
adj: discharged
{dIsSa:rZd}
- vyložený
adj: discharged
{dIsSa:rZd}
- složený
[eko.] discharged pollution
- vypouštěné znečištění (vodní hospodářství)
[eko.] drainage discharge
- drenážní odtok
[eko.] drainage discharge module
- specifický drenážní odtok
[eko.] effluent charge
- poplatek za vypouštění
[eko.] emission charges.
- emisní poplatky
[eko.] emission reduction, charges
- redukce emisí, poplatky
[eko.] filter discharge
- filtrační průtok
[eko.] fixed charge
- fixní poplatek
[eko.] fixed scale of charges
- fixní rozsah poplatků
[eko.] free of charge
- bezplatný, zdarma
free of charge
- bezplatný
free of charge
- bezplatné
[eko.] freight charges /rates/
- dopravní poplatky /sazby/
handling charge
- manipulační poplatek
[eko.] hypodermic discharge
- hypodermický odtok
[eko.] idle discharge
- jalový výtok
[eko.] import surcharge
- dovozní přirážka
in charge of
- být odpovědný za
lightning discharger
- bleskojistka
[eko.] M-day continuous discharge during lowwater period
- M-denní setrvalý průtok v období malé vodnosti
no charge
- grátis
nonchargeable
- nekalkulovatelný
v: overcharge
{CvRSa:rZ}
- předražit
[eko.] permitted volume of waste water discharge
- povolené vypouštění odpadní vody (do recipientu)
[eko.] product charges
- poplatky za výrobky
v: [tech.] recharge
{ri:Sa:rZ}
- znovu nabít
v: recharge
{ri:Sa:rZ}
- dobít
recharge
{ri:Sa:rZ}
- dobití
adj: rechargeable
{ri:Sa:rZHbHl}
- dobíjecí akumulátor
adj: rechargeable
{ri:Sa:rZHbHl}
- dobíjecí
recharged
{ri:Sa:rZd}
- znovu nabil
v: recharged
{ri:Sa:rZd}
- dobil
n: recharger
- nabíječka
[eko.] scale of charges (prices)
- cenová stupnice
service charge
- poplatky za službu
service charge
- manipulační poplatek
[eko.] service charge
- poplatek (přirážka) za službu
special charges
- zvláštní poplatky
special charges
- zvláštní výdaje
[eko.] specific drainage discharge rate
- specifický drenážní odtok
adj: supercharge
- přeplňovaný
v: supercharge
- přeplňovat
v: supercharged
{su:pRSa:rZd}
- přeplňoval
adj: supercharged
{su:pRSa:rZd}
- přeplňovaný
supercharger
- turbodmychadlo
n: surcharge
{sRSa:rZ}
- doplatek
n: surcharge
{sRSa:rZ}
- přirážka
[eko.] surcharge
{sRSa:rZ}
- příplatek
n: pl. surcharges
{sRSa:rZIz}
- doplatky
n: pl. surcharges
{sRSa:rZIz}
- přirážky
n: take charge
- převzít vedení
take in charge
- vzít do vazby
[eko.] tax allowances/charge reliefs
- daňové úlevy/ úlevy z poplatků
[eko.] Tipping Charge
- poplatek za skládkování
adj: transport charges
- přepravné
turbocharged
{tRbCSa:rZd}
- motor s turbem
adj: turbocharged
{tRbCSa:rZd}
- přeplňovaný
turbocharger
- turbodmychadlo
n: turbocharger
- turbokompresor
adj: uncharged
- nenabitý
adj: uncharged
- nezatížený
n: undercharge
- nedoplatek
adj: undischarged
- nevyrovnaný
adj: undischarged
- nevyřízený
[eko.] undischarged profit
- nerozdělený zisk
Unitary Charge
- pevné poplatky za služby

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit charge do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "charge" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž