Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz character bylo nalezeno překladů: 38 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 30).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: character
{kerIktR}
- písmeno
character
{kerIktR}
- osoba
character
{kerIktR}
- osobnost
character
{kerIktR}
- rys
n: character
{kerIktR}
- literární postava
n: character
{kerIktR}
- postava
n: character
{kerIktR}
- znak
character
{kerIktR}
- charakter
[it.] character set - znaková sada
adj: characterful - typický
adj: characterful - osobitý
n: characterisation - charakterizace
pl. characterisations - charakterizace
v: characterise - charakterizovat
adj: characterised - charakterizovaný
characteristic
{kerHktRIstIk}
- typický rys
characteristic
{kerHktRIstIk}
- vlastnost
adj: characteristic
{kerHktRIstIk}
- charakteristický
n: characteristic
{kerHktRIstIk}
- charakteristika
adv: characteristically
{kerHktRIstIkli:}
- charakteristicky
n: pl. characteristics
{kerHktRIstIks}
- charakteristiky
n: characterization
{kerHktRHzJLHn}
- popsání
[eko.] characterization
{kerHktRHzJLHn}
- charakterizace
[eko.] characterization factor
výraz použitý pro přeměnu výsledků LCI na obecnou ekvivalentní jednotku v přípravě pro agregaci do výsledku indikátoru kategorií.
- charterizační faktor
[eko.] characterization factor
- charakterizační faktor
v: characterize
{kerHktRTz}
- charakterizovat
adj: characterized
{kerHktRTzd}
- charakterizovaný
characterless
- bezvýrazný
n: pl. characters
{kErIktRz}
- znaky
[eko.] environmental characterization
Analýza, kvantifikace toho, jak hodnocené parametry přispívají k různým vlivům na prostředí. Jednotlivé ekologické vlivy by měly být, kde je to možné, slučovány.
- charakterizace ekologických vlivů
[eko.] life cycle characterization
2. krok fáze hodnocení vlivů na ŽP, ve kterém jsou potenciální vlivy spojeny s daty z inventarizační fáze analyzovány v každé kategorii.
- charakterizace životního cyklu
[zkr.] [it.] Optical Character Recognition
- rozpoznávání znaků
[eko.] product function characteristic
- funkční charakteristika výrobku
[eko.] reservoir characteristics
- charakteristika nádrže
[eko.] risk characterization
Konečný krok v procesu hodnocení rizika zahrnující integraci (syntézu) dat získaných v předchozích krocích a vedoucí k určení pravděpodobnosti, s jakou lidský organismus utrpí některé z možných poškození.
- charakterizace rizika
n: shunt characteristic
- derivační charakteristika
adj: uncharacteristic
{AnkerIktRIstIk}
- netypický
adv: uncharacteristically
{AnkerIktRIstIkli:}
- netypicky

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit character do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "character" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž