Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz cement bylo nalezeno překladů: 87 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 83).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: cement
{sHment}
- tmelit
n: cement
{sHment}
- tmel
n: cement
{sHment}
- cement
v: cement
{sHment}
- cementovat
n: advancement
{HdvEnsmHnt}
- pokrok
advancement
{HdvEnsmHnt}
- postup
advancement
{HdvEnsmHnt}
- zdokonalení
advancement
{HdvEnsmHnt}
- vývoj
advancement
{HdvEnsmHnt}
- zlepšení
advancement
{HdvEnsmHnt}
- povýšení
advancement
{HdvEnsmHnt}
- vynález
advancements
{HdvEnsmHnts}
- vynálezy
annoucement
- oznámení
annoucement
- prohlášení
annoucement
- sdělení
annoucement
- vyhlášení
annoucement
- zpráva
[eko.] announcement
{HnVnsmHnt}
- oznámení, prohlášení
n: announcement
{HnVnsmHnt}
- prohlášení
n: announcement
{HnVnsmHnt}
- zpráva
n: announcement
{HnVnsmHnt}
- oznámení
n: pl. announcements
{HnVnsmHnts}
- zprávy
cement hands
- nešikovné ruce
n: cement mixer
- cementová míchačka
n: cementation
- cementování
n: cementation
- cementace
cementite
- cementit
cements
- pl. od cement
n: cementum
- cement
commencement
{kHmensmHnt}
- začátek
n: commencement
{kHmensmHnt}
- promoce
n: commencement
{kHmensmHnt}
- zahájení
[eko.] costs, enforcement
- náklady, vynucení
n: defacement
- zohyzdění
n: defacement
- znetvoření
n: denouncement
- denunciace
n: displacement
{dIsplJsmHnt}
- posuv
n: displacement
{dIsplJsmHnt}
- vyvrácení
n: displacement
{dIsplJsmHnt}
- přemístění
n: displacement
{dIsplJsmHnt}
- odsunutí
n: displacement
{dIsplJsmHnt}
- posunutí
n: divorcement
- odloučení
n: effacement
- vymazání
n: effacement
- smazání
n: emplacement
{ImplJsmHnt}
- umístění
n: enforcement
{enfOrsmHnt}
- vymáhání
[eko.] enforcement
{enfOrsmHnt}
- vnucování, prosazování
enforcement
{enfOrsmHnt}
- vynucení
enforcement power
- prováděcí oprávnění
enhancement
{enhEnsmHnt}
- vystupňování
n: enhancement
{enhEnsmHnt}
- zlepšení
n: enhancement
{enhEnsmHnt}
- vylepšení
enhancement
{enhEnsmHnt}
- zvýšení
n: pl. enhancements
{enhEnsmHnts}
- vylepšení
enticement
{IntTsmHnt}
- lákadlo
n: inducement
{Indu:smHnt}
- stimul
n: inducement
{Indu:smHnt}
- popud
n: misplacement
- špatné umístění
outplacement
{VtplJsmHnt}
- uvedení zaměstnance do firmy
n: outplacement
{VtplJsmHnt}
- převedení
n: placement
{plJsmHnt}
- umístění
n: pl. placements
{plJsmHnts}
- umístění
v: [tech.] pole placement
tento termín se používá v automatizaci
- umístění pólů
n: pronouncement
{prHnVnsmHnt}
- prohlášení
n: pronouncement
{prHnVnsmHnt}
- projev
n: pl. pronouncements
{prHnVnsmHnts}
- projevy
n: recommencement
- opětovné zahájení
n: reinforcement
vojenské {ri:InfOrsmHnt}
- posily
reinforcement
{ri:InfOrsmHnt}
- výztuha
reinforcement
{ri:InfOrsmHnt}
- výztuž
reinforcement
{ri:InfOrsmHnt}
- zpevnění
n: [it.] reinforcement learning
- posilované učení
n: pl. reinforcements
{ri:InfOrsmHnts}
- posily
renouncement
- vzdání se
renouncement
- zřeknutí se
replacement
{rIplJsmHnt}
- náhrada
replacement
{rIplJsmHnt}
- výměna
replacement
{rIplJsmHnt}
- záměna
replacement
{rIplJsmHnt}
- vytlačení
replacement
{rIplJsmHnt}
- vystřídání
replacement
{rIplJsmHnt}
- nahrazení
replacement
{rIplJsmHnt}
- substituce
[eko.] replacement cost
- náklady náhrady
[eko.] replacement level of fertility
- hladina prosté reprodukce v porodnosti
n: pl. replacements
{ri:plJsmHnts}
- náhrady
n: seducement
- svod
[eko.] theoretical replacement time
- teoretická rychlost výměny

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit cement do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "cement" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž