Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz cell bylo nalezeno překladů: 106 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: cell
{sel}
- komůrka
adj: cell
{sel}
- buněčný
[chem.] cell
{sel}
- kyveta
cell
{sel}
- elektrický článek
cell
{sel}
- cela
n: cell
{sel}
- buňka
adj: acellular - bezbuněčný
beer cellar - pivnice
n: braincell - mozková buňka
n: brucellosis - brucelóza
n: [el.] cadmium cell - NiCd baterie
adj: cancellate - mřížkovitý
adj: cancellated - mřížkovatý
n: cancellation
{kEnsHlJLHn}
- stornování
n: cancellation
{kEnsHlJLHn}
- anulování
cancellation
{kEnsHlJLHn}
- zrušení
cancellation
{kEnsHlJLHn}
- storno
cancellation
{kEnsHlJLHn}
- odvolání
pl. cancellations
{kEnsHlJLHnz}
- zrušení
adj: cancelled
{kEnsHld}
- odvolaný
n: cancelling
{kEnsHlIN}
- odvolání
n: cancelling
{kEnsHlIN}
- anulování
cell phone
- mobilní telefon
n: cell wall
- buněčná stěna
adj: cell-free
- bezbuněčný
cell-free
- zbavený buněk
cellar
{selR}
- sklepní
cellar
{selR}
- sklep
cellarage
- sklepy
cellarage
- podsklepí
cellars
{selRz}
- sklepy
n: [jmén.] Cellini
příjmení {Seli:ni:}
- Cellini
cellist
{SelHst}
- violoncellista
cellists
- čelisté
cellists
- cellisté
n: cellmate
- spoluvězeň
cello
{SelC}
- violoncello
cellophane
{selHfJn}
- celofán
cellphone
- celulární telefon
n: pl. [bio.] cells
{selz}
- buňky
adj: cellular
{seljHlR}
- buňkovitý
adj: cellular
{seljHlR}
- buňkový
cellular
{seljHlR}
- celulární
adj: cellular
{seljHlR}
- komůrkovitý
adj: cellular
{seljHlR}
- komůrkový
cellular
{seljHlR}
- porézní
cellular
{seljHlR}
- pórovitý
cellular
{seljHlR}
- buněčný
cellular phone
- mobilní telefon GSM
cellular phone
- mobilní telefon
cellular telephone
- mobilní telefon GSM
cellular telephone
- mobilní telefon
n: cellularity
- buněčnost
n: cellulite
- celulitida
celluloid
{selHlYd}
- celuloid
[eko.] cellulolytic microorganism
- celulolytický mikroorganismus
[chem.] cellulose
{seljHlCs}
- celulóza
[chem.] cellulose
{seljHlCs}
- buničina
cellulose acetate
- acetát celulózy
n: chancellery
- kancléřství
n: [jmén.] Chancellor
příjmení {SEnsHlR}
- Chancellor
n: Chancellor
{SEnsHlR}
- kancléř
n: chancellorship
- kancléřství
n: pl. [bio.] cone cells
buňky oční sítnice
- čípky
dry cell
- suchý článek
v: excelled
{Ikseld}
- vynikal
n: excellence
{eksHlHns}
- výtečnost
n: excellence
{eksHlHns}
- výbornost
n: excellence
{eksHlHns}
- znamenitost
n: excellence
{eksHlHns}
- dokonalost
n: excellency
- excelence
n: excellency
- dokonalost
excellent
{eksHlHnt}
- výtečný
excellent
{eksHlHnt}
- vynikající
excellent
{eksHlHnt}
- výborný
adv: excellent
{eksHlHnt}
- výborně
excellent
{eksHlHnt}
- skvělý
excellent
{eksHlHnt}
- prima
excellently
{eksHlHntli:}
- výborně
adj: extracellular
- extracelulární
[eko.] fuel cell
- palivová buňka
fuel cell
pro výrobu el. energie
- palivový článek
n: [bio.] germ cell
- zárodečná buňka
n: [bio.] germ cell
- bakteriální buňka
adj: intercellular
{IntRseljHlR}
- mezibuněčný
adj: intracellular
- vnitrobuněčný
adj: intracellular
- nitrobuněčný
adj: intracellular
- intracelulární
n: jail cell
- vězeňská cela
n: [jmén.] Marcella
příjmení, ženské křestní jméno {ma:rselH}
- Marcella
[female] [jmén.] Marcella
pochází z Itálie {ma:rselH}
- Marcela
n: [jmén.] Marcello
příjmení {ma:rselC}
- Marcello
n: miscellanea
- rozmanitost
adj: miscellaneous
{mIsHlJni:Hs}
- rozmanitý
adj: miscellaneous
{mIsHlJni:Hs}
- různý
adj: miscellaneous
{mIsHlJni:Hs}
- smíšený
adj: miscellaneous
{mIsHlJni:Hs}
- různorodý
n: miscellaneous
{mIsHlJni:Hs}
- různé
adv: miscellaneously
- různě
n: miscellaneousness
- rozmanitost
n: miscellany
{mIsHlJni:}
- směs
n: [jmén.] Monticello
příjmení {ma:ntHselC}
- Monticello
adj: multicellular
- vícebuněčný
n: nacelle
- část letadla
nerve cell
- nervová buňka
nitrocellulose
{nTtrCseljHlCs}
- nitrocelulóza

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit cell do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "cell" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž