Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz car bylo nalezeno překladů: 108 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: car
{ka:r}
- vagon
n: car
{ka:r}
- auto
adj: car
{ka:r}
- automobilový
car
{ka:r}
- osobní vůz
car
{ka:r}
- osobní vozidlo
n: car
{ka:r}
- automobil
car
{ka:r}
- vůz vozu
car
{ka:r}
- vůz
a full house (cards) - dvojice a trojice v pokeru
a la carte - podle jídelníčku
[eko.] absolute physical scarcity - absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost)
n: acariasis - akarióza
[eko.] acaricide - akaricid
n: acarid - roztoč
[eko.] acariphage - akarofág
adj: acarpous - sterilní
[eko.] activated carbon - aktivní uhlí
activated carbon - aktivovaný uhlík
adenocarcinoma - adenokarcinom
n: aftercare - zotavovna
aftercare - pooperační péče
aircraft carrier - letadlová loď
n: [chem.] ammonium carbonate - uhličitan amonný
animated cartoon - animovaný film
n: apothecary
{Hpa:QHkeri:}
- lékárník
applecart
- vůz na ovoce
n: armoured car
- obrněný vůz
adj: as scarce as hen's teeth
- řídce se vyskytující
ascariasis
- askariáza
n: ATM card
- bankomatová karta
n: baby carriage
- dětský kočárek
baccarat
{ba:kRa:}
- druh karetní hry
baccarat
{ba:kRa:}
- bakarat
n: ball cartridge
- ostrý náboj
ballistocardiograph
- balistokardiograf
n: bank card
- bankovní karta
bankcard
{bENka:rd}
- bankovní karta
n: barcarolle
- barkarola
v: be scared
- bát se
n: bicarbonate
{bTka:rbHnHt}
- hydrouhličitan
blank cartridge
- slepá nábojnice
boxcar
{ba:kska:r}
- nákladní vagon
boxcar
{ba:kska:r}
- krytý nákladní vůz
n: bradycardia
{brEdHka:rdi:H}
- zpomalená srdeční činnost
business card
- vizitka
by car
- autem
cable car
kabinová
- lanovka
cable car
kabinová
- lanová dráha
cable-car
- kabinka lanové dráhy
calcareous
- vápnitý
calcareous
- vápenatý
calcareous
- vápenný
n: calcium bicarbonate
- jedlá soda
[chem.] calcium carbonate
- uhličitan vápenatý
calling card
- vizitka
car bodywork
- karoserie
car buff
- milovník automobilů
car park
- parkoviště
car pool
- sdílení automobilu
n: car pool
- spolujízda
car repair service
- autoopravna
n: car school
- autoškola
car seat
- sedadlo automobilu
[amer.] car wash
- mycí linka
[amer.] car-wax
- vosk na auto
n: carabineer
- karabiniér
n: carabinieri
- karabiniér
n: caracal
- karakal
n: [jmén.] Caracas
{kRa:kHs}
- hl.m. - Venezuela
Caracas
{kRa:kHs}
- hlavní město Venezuely
n: caracole
- půlobrat
n: caracul
- perzián
n: caracul
- karakul
n: carafe
- karafa
n: caramel
{kerHmHl}
- karamel
v: caramelize
- karamelizovat
n: carapace
- krunýř
n: carat
{kerHt}
- karát
n: caravan
{kErHvEn}
- karavana
n: caravan
{kErHvEn}
- karavan
caravan
{kErHvEn}
- obytný přívěs
caravan site
- autokemping
n: caravanning
- kempování
caravanserai
- karavanseráj
caravanserai
- karavanní stanice
n: caravel
{kerHvehl}
- karavela
caraway
{kErHwJ}
- kmín
caraway seeds
- kmín
n: carbamide
- močovina
[eko.] carbamide
- karbamid
carbide
{ka:rbTd}
- karbid
carbine
{ka:rbTn}
- druh pušky
carbohydrate
{ka:rbChTdrJt}
- uhlohydrát
carbohydrate
{ka:rbChTdrJt}
- sacharid
carbohydrate
{ka:rbChTdrJt}
- cukr
carbohydrates
{ka:rbChTdrJts}
- karbohydráty
adj: carbolic
- karbolový
carbolic
- kyselina karbolová
carbolic acid
- kyselina karbolová
carbon
{ka:rbHn}
- kysličník
carbon
{ka:rbHn}
- uhlík
carbon black
- saze
carbon copy
- kopie přes průklepový papír
carbon dating
- uhlíkové datování
[chem.] carbon dioxide
- oxid uhličitý
[eko.] carbon disulphide
- sirouhlík
carbon monoxide
- kysličník uhelnatý
[chem.] carbon monoxide
- oxid uhelnatý

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit car do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "car" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž