Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz capital bylo nalezeno překladů: 99 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 90).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: capital
{kEpHtHl}
- hlavní
capital
{kEpHtHl}
- základní jmění
capital
{kEpHtHl}
- velmi vážný
n: capital
{kEpHtHl}
- verzálka
capital
{kEpHtHl}
- velké písmeno
[hovor.] capital
{kEpHtHl}
- skvělý
capital
{kEpHtHl}
- kapitál
capital
{kEpHtHl}
- hlavice sloupu
capital
{kEpHtHl}
- hlavní město
authorized capital - schválený kapitál
block capital
psané rukou
- tiskací písmo
block capital
- hůlkové písmo
capital account
- účet kapitálu
capital account
- účet čistého jmění
capital account
- konto čistého jmění
capital account
- kapitálový účet
[eko.] capital accounts
- kapitálové účty
capital city
- hlavní město
[eko.] capital deepening
- kapitálové prohlubování
capital expenditure
- investiční výdaje
capital expenditure
- investiční náklady
[eko.] capital expenditures
- kapitálové výdaje
capital formation
- vytváření kapitálu
capital formation
- tvoření kapitálu
[eko.] capital gains
- kapitálový zisk
[eko.] capital gains tax
- daň z kapitálových výnosů
capital goods
- kapitálové statky
capital goods
- fixní aktiva
[eko.] capital goods
- kapitálové zboží
pl. capital goods
- investiční statky
capital inflow
- příliv kapitálu
capital letter
- velké písmeno
[eko.] capital levy
- kapitálová daň /odvod/
capital loss
- kapitálová ztráta
capital manor
- panství udělované králem
capital market
- kapitálový trh
[eko.] capital markets
- kapitálový trh
capital messuage
- sídelní panství
capital offence
- hrdelní zločin
capital outflow
- únik kapitálu
[eko.] capital outlay
- kapitálový výdaj
capital punishment
- trest smrti
capital stock
- základní jmění
capital stock
- kmenové jmění
capital stock
- kmenové akcie
capital transfer
- převod kapitálu
capital transfer
- kapitálový převod
[eko.] capital transfer tax
- daň z převodu kapitálu
capital-intensive
- investičně náročný
n: capitalisation
- kapitalizace
v: capitalise
- kapitalizovat
adj: capitalised
- kapitalizovaný
v: capitalised
- kapitalizoval
n: capitalising
- kapitalizování
n: capitalism
{kEpItHlIzHm}
- kapitalismus
n: capitalist
{kEpHtHlHst}
- kapitalista
adj: capitalist
{kEpHtHlHst}
- kapitalistický
adj: capitalistic
{kEpItHlIstIk}
- kapitalistický
adv: capitalistically
- kapitalisticky
capitalists
{kEpHtHlHsts}
- kapitalisté
n: capitalization
{kEpItHlIzJLHn}
- kapitalizace
capitalization
{kEpItHlIzJLHn}
- financování
pl. capitalizations
{kEpItHlIzJLHnz}
- kapitalizace
capitalize
{kEpHtHlTz}
- psát s velkým počátečním písmenem
v: capitalize
{kEpHtHlTz}
- kapitalizovat
capitalize
{kEpHtHlTz}
- financovat
adj: capitalized
{kEpItHlTzd}
- kapitalizovaný
capitals
{kEpHtHlz}
- kapitály
[eko.] cost of capital
- náklady (cena) kapitálu
[eko.] created capital
- vytvořený kapitál
[eko.] critical natural capital.
- kritický přírodní kapitál
[eko.] degredation of natural capital
- degradace přírodního kapitálu
[eko.] depreciation of natural capital
- odepisování přírodního kapitálu
equity capital
- kmenový kapitál
fixed capital
- stálý kapitál
fixed capital
- investiční kapitál
fixed capital
- fixní kapitál
fixed capital
- fixní aktiva
foreign capital
- zahraniční kapitál
foreign capital
- cizí kapitál
[eko.] human capital
- lidský kapitál
in capital letters
- hůlkovým písmem
inflow of capital
- příliv kapitálu
[eko.] natural capital.
- přírodní kapitál
[fin.] paid capital for value
ekonomický výraz: vztahuje se k vloženému kapitálu
- dobírka
[fin.] paid capital stock
- splacený základní kapitál
[fin.] paid capital-on
ekonomický výraz: vztahuje se k vloženému kapitálu
- záloha (na vyúčtování)
[fin.] paid capital-up
ekonomický výraz: vztahuje se k vloženému kapitálu
- splacený kapitál
[fin.] paid capital-up capital
ekonomický výraz: vztahuje se k vloženému kapitálu
- splacený kapitál
[fráz.] paid-in capital
- vložený kapitál
adj: precapitalist
- předkapitalistický
[eko.] productive capital
- výrobní kapitál
n: recapitalisation
- rekapitalizace
n: recapitalization
{ri:kEpItHlIzJLHn}
- rekapitalizace
[eko.] risk-free cost of capital
- bezrizikové náklady kapitálu
[eko.] share capital
- akciový kapitál
[eko.] social overhead capital
- společenský režijní kapitál
[fin.] venture capital
- rizikový kapitál
n: [ekon.] working capital
- provozní kapitál

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit capital do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "capital" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž