Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz cam bylo nalezeno překladů: 103 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
[it.] CAM
{kEm}
- počítačem podporovaná výroba
[tech.] cam
{kEm}
- vačka
cam
{kEm}
- zkráceně kamera
n: ad campaign - reklamní / propagační kampaň
n: aide-de-camp - pobočník
[zoo.] Arabian camel - velbloud jednohrbý
v: [neprav.] became
{bIkJm}
- become/became/become
became
{bIkJm}
- stal se
adj: bicameral
- dvoukomorový
n: [it.] [zkr.] CAD/CAM
Computer Aided Design/Manufacturing
- návrh a výroba podporované počítači
n: camaraderie
{ka:mRa:dRi:}
- kamarádství
camarilla
- kamarila
[tech.] camber
{kEmbR}
- zaoblení
[tech.] camber
{kEmbR}
- vzepětí
[tech.] camber
{kEmbR}
- vydutost
[tech.] camber
{kEmbR}
- sklon
[tech.] camber
{kEmbR}
- prohnutí
[tech.] camber
{kEmbR}
- průhyb
[chem.] cambium
- kambium
Cambodia
{kEmbCdi:H}
- Kambodža
n: Cambodian
{kEmbCdi:Hn}
- Kambodžanka
n: Cambodian
{kEmbCdi:Hn}
- Kambodžan
adj: Cambodian
{kEmbCdi:Hn}
- kambodžský
cambrian
{kEmbri:Hn}
- kambrium
n: cambric
- batist
n: [jmén.] Cambridge
příjmení, město - Spojené státy americké {kJmbrIZ}
- Cambridge
Cambridge
{kJmbrIZ}
- univerzitní město na jihovýchodě Velké Británie
camcorder
{kEmkOrdR}
- videokamera
n: [jmén.] Camden
příjmení, okres v USA {kEmdHn}
- Camden
came
{kJm}
- přišli
v: [neprav.] came
{kJm}
- come/came/come
came
{kJm}
- šel
came
{kJm}
- přišel
came out
- vyšel
camel
{kEmHl}
- velbloud
camel's hair
- velbloudí srst
camel-hair
- z velbloudí srsti
n: camelhair
- velbloudí chlup
camelhair
- z velbloudí srsti
camellia
- kamélie
n: camelopard
- žirafa
n: [jmén.] [myt.] Camelot
hrad krále Artuše {kEmHla:t}
- Camelot
adj: Camelotian
- týkající se Camelotu
camels
{kEmHlz}
- velbloudi
n: cameo
{kEmi:C}
- portrét
cameo
{kEmi:C}
- kamej
camera
{kEmRH}
- kamera
camera
{kEmRH}
- fotoaparát
cameraman
{kEmRHmHn}
- kameraman
cameraman
{kEmRHmHn}
- fotoreportér
cameramen
{kEmRHmen}
- kameramani
cameras
{kEmRHz}
- kamery
camerawoman
- kameramanka
camerawoman
- fotoreportérka
n: camerawork
- kamera
n: [jmén.] Cameron
příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno {kEmRHn}
- Cameron
Cameroon
{kEmRu:n}
- Kamerun
n: Cameroonian
- Kamerunec
n: Cameroonian
- Kamerunka
adj: Cameroonian
- kamerunský
Camilla
{kHmIlH}
- Kamila
Camilla
{kHmIlH}
- Camilla
n: [female] [jmén.] Camilla
{kHmIlH}
- ženské křestní jméno
n: [jmén.] Camille
příjmení, ženské křestní jméno {kHmi:l}
- Camille
n: [jmén.] Camino
příjmení {kHmi:nC}
- Camino
n: camion
- kamión
[zkr.] [voj.] CAMIS
- Computer Assisted Minimally Invasive Surgery
n: camisole
- živůtek
camisole
- dámský nátělník
n: camlet
- kamelot
camomile
- heřmánek
n: camouflage
{kEmHfla:G}
- maskování
v: camouflage
{kEmHfla:G}
- maskovat
n: camouflage
{kEmHfla:G}
- kamufláž
camouflaged
{kEmHfla:Gd}
- maskovaný
v: camp
{kEmp}
- utábořit
n: camp
{kEmp}
- kemp
n: camp
{kEmp}
- kempink
v: camp
{kEmp}
- kempovat
camp
{kEmp}
- tábořiště
[eko.] CAMP
{kEmp}
- program kontinuálního monitorování ovzduší
camp
{kEmp}
- tábořit
camp
{kEmp}
- tábor
v: camp down
- tábořit
n: camp follower
- souputník
camp meeting
pod širým nebem
- náboženské setkání [amer.]
v: camp out
- tábořit
[eko.] campacting zone
- zóna zhutnění
campaign
{kEmpJn}
- vést kampaň
campaign
{kEmpJn}
- tažení
n: campaign
{kEmpJn}
- válečné tažení
v: campaign
{kEmpJn}
- účastnit se válečného tažení
n: campaign
{kEmpJn}
- kampaň
campaigned
{kEmpJnd}
- vedl kampaň
n: campaigner
{kEmpJnR}
- bojovník
n: pl. campaigners
{kEmpJnRz}
- bojovníci
campaigning
{kEmpJnIN}
- předvolební kampaň
campaigns
{kEmpJnz}
- kampaně
n: campanile
- kampanila
n: campanological
- týkající se zvonařství
n: campanologist
- zvonař
n: campanology
- zvonařství
n: campanology
- kampanologie

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit cam do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "cam" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž