Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz cabin bylo nalezeno překladů: 34 (přesná shoda: 10, obsahující výraz: 24).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: cabin
{kEbHn}
- barák
n: cabin
{kEbHn}
- chatka
n: cabin
{kEbHn}
- budka
v: cabin
{kEbHn}
- bydlet v chatrči
n: [brit.] cabin
železniční {kEbHn}
- hradlo
n: cabin
{kEbHn}
- chata
n: cabin
{kEbHn}
- chatrč
n: cabin
{kEbHn}
- kabina
n: cabin
{kEbHn}
- kajuta
n: cabin
{kEbHn}
- bouda
n: [lod.] cabin boy - lodní sluha
n: [lod.] cabin class - lodní třída
n: cabin cruiser - obytná loď
n: cabin fever - ponorková choroba
n: cabinet
{kEbHnHt}
- studovna
n: cabinet
{kEbHnHt}
- skříňka se zásuvkami
n: cabinet
{kEbHnHt}
- sekretář
n: cabinet
{kEbHnHt}
- kabinet
n: cabinet
{kEbHnHt}
- kartotéka
n: cabinet
{kEbHnHt}
- skříňka
n: Cabinet
{kEbHnHt}
- vláda
[amer.] Cabinet Member
- člen vlády
[brit.] Cabinet Minister
- člen vlády
n: cabinet-maker
- truhlář
n: cabinetmaker
- nábytkář
n: cabinetmaking
- truhlářství
n: cabinetmaking
- nábytkářství
n: pl. cabinets
{kEbHnHts}
- kabinety
n: cabinetwork
- truhlářský výrobek
n: pl. cabins
{kEbHnz}
- kabiny
n: filing cabinet
- registratura
n: log cabin
- srub
n: log cabin
- chaloupka
n: log-cabin
- chaloupka

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit cabin do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "cabin" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž