Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz blank bylo nalezeno překladů: 37 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 29).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: blank
{blENk}
- čistý
adj: blank
{blENk}
- čirý
n: blank
{blENk}
- tiskopis
adj: blank
{blENk}
- nevyplněný
adj: blank
{blENk}
- vynechaný
adj: blank
{blENk}
- prázdný
blank
{blENk}
- prázdné místo
adj: blank
{blENk}
- nepopsaný
a blank look - nechápavý pohled
[eko.] biological blanket - biologická blána
blank cartridge - slepá nábojnice
blank fire - střelba naslepo
blank shot - výstřel naslepo
blank space - proluka
blank space - mezera (v textu)
adj: blanked - vyčištěný
adj: blanker - čistší
n: blanket
{blENkHt}
- potah
n: blanket
{blENkHt}
- pokrývka
blanket
{blENkHt}
- přikrýt
blanket
{blENkHt}
- přikrývka
blanket
{blENkHt}
- deka
n: pl. blankets
{blENkHts}
- pokrývky
n: blanking
{blENkIN}
- nulování
n: blanking
{blENkIN}
- mazání
adv: blankly
{blENkli:}
- bezvýrazně
n: blankness
- prázdnota
n: blanks
{blENks}
- prázdná místa
v: draw a blank
- mít okno
please leave blank
- nevyplňujte prosím
adv: point-blank
- rovnou
adv: point-blank
- upřímně
adj: point-blank
- upřímný
[eko.] sealing blanket
- těsnící clona (hráze)
[eko.] sludge blanket clarification
- čiření ve vločkovém mraku
[eko.] sludge blanket clarification
- čiření ve vznosu (vodárenství)
n: wet blanket
o člověku
- suchar

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit blank do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "blank" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž