Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz bed bylo nalezeno překladů: 115 (přesná shoda: 15, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
bed
{bed}
- základ
bed
{bed}
- záhonek
n: bed
{bed}
- záhon
bed
{bed}
- spodek
bed
{bed}
- sloj
bed
{bed}
- plošina
bed
{bed}
- nocleh
bed
{bed}
- ložní
bed
{bed}
- koryto
n: bed
{bed}
- korba
n: bed
{bed}
- dno
bed
{bed}
- řečiště
bed
{bed}
- postel
bed
{bed}
- lůžko
bed
{bed}
- lože
[fráz.] a bed of roses
Doslova: "postel s růžemi"
- na růžích ustláno
[fráz.] a bed of roses
Doslova: "postel s růžemi"
- záhon růží
abed
{Hbed}
- v posteli
abed
{Hbed}
- upoután na lůžko
adj: absorbed
{HbzOrbd}
- pohlcený
adj: absorbed
{HbzOrbd}
- absorbovaný
v: absorbed
{HbzOrbd}
- zabrán do
[eko.] absorbed dose
- absorbovaná dávka (ioniz. záření)
[eko.] absorbed dose
- absorbovaná dávka
[eko.] absorbed substance
- absorbát
n: additional bed
- přistýlka
adsorbed
- adsorbovaný
[eko.] adsorbed substance
- SETadsorbát
air-bed
- nafukovací matrace
airbed
- nafukovací matrace
n: albedo
- albedo
n: albedo
- schopnost odrážet záření
adj: ascribed
{HskrTbd}
- přisuzovaný
adj: ascribed
{HskrTbd}
- připsaný
barbed
{ba:rbd}
- ostnatý
n: [voj.] 6 6 barbed wire
- ostnatý drát
n: bed and board
- byt a strava
n: bed and breakfast
- nocleh se snídaní
bed down
- najít nocleh
bed of roses
- na růžích ustláno
bed-clothes
- ložní prádlo
[eko.] bed-load catcher
- lapák splavenin
n: bed-sitter
- obývací ložnice
n: bed-wetting
- noční pomočování
v: bedaub
- namazat
v: bedazzle
- oslnit
v: bedazzled
- oslnil
adj: bedazzled
- opojený
adj: bedazzled
- omráčený
n: bedazzlement
- oslnění
n: bedbug
- štěnice
bedchamber
{bedSJmbR}
- královská ložnice
bedclothes
- ložní prádlo
bedcover
- přehoz přes postel
adj: bedded
- usazený
n: bedder
- pokojská
n: bedding
{bedIN}
- lůžkoviny
n: bedding
{bedIN}
- podezdívka
n: [obec.] bedding
{bedIN}
- ložní prádlo
n: [obec.] bedding
ve stáji {bedIN}
- stlaní
n: [obec.] bedding
{bedIN}
- podestýlka
n: bedding
{bedIN}
- navrstvení
n: [tech.] bedding
{bedIN}
- uložení vrstev
n: bedding
{bedIN}
- zvrstvení
n: bedding
{bedIN}
- podklad
n: pl. bedding
{bedIN}
- základy
n: bedding
{bedIN}
- základ
n: bedding
{bedIN}
- spodní vrstva
n: bedding
do země {bedIN}
- zasazení
n: bedding
{bedIN}
- zasetí
v: bedeck
- vyzdobit
v: bedeck
- ověsit
n: bedesman
- orodovník
bedevil
{bIdevHl}
- zmást
v: bedevil
{bIdevHl}
- sužovat
v: bedevil
{bIdevHl}
- obtěžovat
n: bedevilment
- týrání
n: bedevilment
- sužování
v: bedew
- orosit
bedfast
- upoutaný na lůžko
n: bedfellow
- spolunocležník
n: bedfellow
- společník
n: [jmén.] Bedford
příjmení, okres v USA {bedfRd}
- Bedford
adj: bedight
- vyzdobený
bedizen
- vyparádit
n: bedlam
{bedlHm}
- blázinec
n: bedlam
{bedlHm}
- zmatek
n: bedlamite
- blázen
bedlinen
- prádlo
n: bedmaker
- pokojská
n: bedouin
{bedCHn}
- beduín
adj: bedouin
{bedCHn}
- beduínský
adj: bedouin
{bedCHn}
- kočovný
n: bedouin
{bedCHn}
- kočovník
n: bedpan
- ložní mísa
bedpost
- sloupek postele
v: bedraggle
- urousat
adj: bedraggled
{bIdrEgHld}
- ucouraný
bedridden
{bedrIdHn}
- upoutaný na lůžko
n: bedrock
{bedra:k}
- dno
bedrock
{bedra:k}
- skalní podlaží
bedroll
- svinuté pokrývky
bedroom
{bedru:m}
- ložnice
pl. bedrooms
{bedru:mz}
- ložnice
n: beds
{bedz}
- postele
n: bedside
{bedsTd}
- u lůžka
n: bedside manners
- chování lékaře u lůžka nemocného
bedside table
- noční stolek
bedsit
- garsoniéra
[hovor.] bedsit
- garsonka
bedsitter
- obývací ložnice
n: bedsore
- proleženina
bedspread
{bedsprehd}
- pokrývka na postel
bedstead
- kostra postele
bedstraw
{bedstrO}
- svízel

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit bed do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "bed" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž