Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz base bylo nalezeno překladů: 98 (přesná shoda: 15, obsahující výraz: 83).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: base
{bJs}
- východisko
n: base
{bJs}
- podstavec
n: base
{bJs}
- podstava
n: base
{bJs}
- podložka
n: base
{bJs}
- podlaha
n: base
{bJs}
- podklad
n: base
{bJs}
- patice
n: base
{bJs}
- báze
base
{bJs}
- základní
base
{bJs}
- opěrný bod
base
{bJs}
- být základnou
n: [chem.] base
{bJs}
- zásada
base
{bJs}
- úpatí
n: [it.] base
{bJs}
- základ
n: [mat.] [voj.] base
{bJs}
- základna
adj: a clutch hitter (baseball) - první pálkující
v: abase - ponížit
v: abase - pokořit
v: abase - degradovat
[form.] abase oneself - pokořit se
abase oneself - snížit se (k čemu), ponížit se, zdiskreditovat se (něčím)
abased - degradován
abasement - ponížení
abasement - pokoření
air base - letecká základna
air-base - letecká základna
airbase - letecká základna
[eko.] Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution - Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution
adj: bargain-basement - úpadkový
[eko.] base capacity - zásadová (neutralizační) kapacita (ZNK) (hydrochemie) 2
[eko.] base capacity - zásadová (neutralizační) kapacita (ZNK) (hydrochemie) 1
n: base line - základní čára
n: base pay - základní mzda
base period - základní období
base rate - základní úroková sazba
base year - výchozí rok
n: baseball
{bJsbOl}
- baseball
baseband
- základní pásmo
n: baseboard
{bJsbOrd}
- podlahová lišta
adj: baseborn
- nemanželský
based
{bJst}
- se sídlem
adj: based
{bJst}
- založený
based on
- na základě
Basedow's disease
nejčastější projev zvýšené funkce štítné žlázy
- Basedowova choroba
n: [jmén.] Basel
příjmení, město - Švýcarsko {ba:zHl}
- Basel
adj: baseless
{bJslHs}
- neopodstatněný
n: baseline
{bJslTn}
- základna
n: baseline
{bJslTn}
- základní čára
adv: basely
- hanebně
n: baseman
{bJsmHn}
- metař
n: basement
{bJsmHnt}
- sklepení
basement
stav. {bJsmHnt}
- základy
basement
{bJsmHnt}
- sklepní
basement
{bJsmHnt}
- suterén
[stav.] basement
{bJsmHnt}
- podzemní podlaží
n: baseness
- ohavnost
n: baseness
- nízkost
adj: baser
- nižší
bases
{bJsHz}
- základna
n: pl. [mat.] bases
{bJsHz}
- báze
bases
{bJsHz}
- východisko
adj: basest
- nejzákladnější
adj: basest
- nejpodlejší
adj: basest
- nejnižší
[eko.] broad-base terrace
- průleh
[stav.] column base
- patka sloupu
n: data base
- databáze
database
{dJtHbJs}
- databázový
database
{dJtHbJs}
- databáze
databases
{dJtHbJsIz}
- databáze
debase
{dHbJs}
- znehodnotit
v: debased
{dHbJst}
- znehodnotil
adj: debased
{dHbJst}
- znehodnocený
adj: debased
{dHbJst}
- pokažený
debasement
{dHbJsmHnt}
- ponížení
n: debaser
- znehodnotitel
[eko.] erosion base line
- erozní základna
first base
- meta v baseballu
[eko.] generic database
místně nespecifických
- databáze všeobecných informací
[eko.] Global Resource Information Database
- GRID Global Resource Information Database
[eko.] Global Resource Information Database
- Global Resource Information Database GRID
n: home base
- domácí základna
monetary base
- finanční základna
n: [it.] object-oriented database
- objektově orientovaná databáze
n: [it.] object-oriented database management system
- řídící systém objektově orientované databáze
n: on-line database
- online databáze
[eko.] profit-based conservation
- ochrana založená na zisku
[eko.] rate base
- růstová základna
n: [it.] relational database
- relační databáze
n: self-abasement
- sebeponížení
subbase
- podloží
n: subbase
- podklad
tax base
- základ daně
n: timebase
- časová základna
n: wheel base
- rozvor
n: wheel-base
- rozvor
n: wheelbase
{wi:lbJs}
- rozvod kol
wheelbase
{wi:lbJs}
- rozvor kol

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit base do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "base" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž